لیست قیمت آیپد پرو سلولار iPad Pro WiFi/4G، در تاریخ : 1396/05/31 - ساعت : 13:39
لیست قیمت آیپد پرو سلولار iPad Pro WiFi/4G، در تاریخ : 1396/05/31 - ساعت : 13:39لیست قیمت آیپد پرو سلولار iPad Pro WiFi/4G، در تاریخ : 1396/05/31 - ساعت : 13:39

لیست قیمت آیپد پرو سلولار iPad Pro WiFi/4G، در تاریخ : 1396/05/31 - ساعت : 13:39

لیست قیمت آیپد پرو سلولار iPad Pro WiFi/4G

لیست قیمت آیپد پرو سلولار iPad Pro WiFi/4G، جهت مشاهده اطلاعات بیشتر کالا شامل مشخصات، قیمت و راهنمای خرید بر روی نام آن در لیست قیمت آیپد پرو سلولار iPad Pro WiFi/4G کلیک نمائید.
لیست قیمت آیپدلیست قیمت iPad
کدمدلتوضیحاتمشاهده و خرید کالاقیمت
1594iPad Pro 9.7 inch WiFi/4G 32GB Space Grayنصب پک کامل برنامه اورجینال +1 سال گارانتی نرم افزاری
1597iPad Pro 9.7 inch WiFi/4G 32GB Silverنصب پک کامل برنامه اورجینال +1 سال گارانتی نرم افزاری
1596iPad Pro 9.7 inch WiFi/4G 32GB Rose Goldنصب پک کامل برنامه اورجینال +1 سال گارانتی نرم افزاری
1595iPad Pro 9.7 inch WiFi/4G 32GB Goldنصب پک کامل برنامه اورجینال +1 سال گارانتی نرم افزاری
1604iPad Pro 9.7 inch WiFi/4G 256GB Space Grayنصب پک کامل برنامه اورجینال +1 سال گارانتی نرم افزاریمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,445,000

تومان

7 روز مهلت تست - گارانتی بین الملل - ارسال رایگان

3,635,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

3,725,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

3,445,000
1603iPad Pro 9.7 inch WiFi/4G 256GB Silverنصب پک کامل برنامه اورجینال +1 سال گارانتی نرم افزاری
1605iPad Pro 9.7 inch WiFi/4G 256GB Rose Goldنصب پک کامل برنامه اورجینال +1 سال گارانتی نرم افزاریمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,395,000

تومان

7 روز مهلت تست - گارانتی بین الملل - ارسال رایگان

3,585,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

3,675,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

3,395,000
1602iPad Pro 9.7 inch WiFi/4G 256GB Goldنصب پک کامل برنامه اورجینال +1 سال گارانتی نرم افزاریمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,395,000

تومان

7 روز مهلت تست - گارانتی بین الملل - ارسال رایگان

3,585,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

3,675,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

3,395,000
1600iPad Pro 9.7 inch WiFi/4G 128GB Space Grayنصب پک کامل برنامه اورجینال +1 سال گارانتی نرم افزاریمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,220,000

تومان

7 روز مهلت تست - گارانتی بین الملل - ارسال رایگان

3,410,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

3,500,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

3,220,000
1599iPad Pro 9.7 inch WiFi/4G 128GB Silverنصب پک کامل برنامه اورجینال +1 سال گارانتی نرم افزاریمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,170,000

تومان

7 روز مهلت تست - گارانتی بین الملل - ارسال رایگان

3,360,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

3,450,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

3,170,000
1601iPad Pro 9.7 inch WiFi/4G 128GB Rose Goldنصب پک کامل برنامه اورجینال +1 سال گارانتی نرم افزاریمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,100,000

تومان

7 روز مهلت تست - گارانتی بین الملل - ارسال رایگان

3,290,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

3,380,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

3,100,000
1598iPad Pro 9.7 inch WiFi/4G 128GB Goldنصب پک کامل برنامه اورجینال +1 سال گارانتی نرم افزاریمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,030,000

تومان

7 روز مهلت تست - گارانتی بین الملل - ارسال رایگان

3,220,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

3,310,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

3,030,000
2439iPad Pro 12.9 inch WiFi/4G 64 GB Space Gray NEWنصب پک کامل برنامه اورجینال + 1 سال گارانتی نرم افزاری
2438iPad Pro 12.9 inch WiFi/4G 64 GB Silver NEWنصب پک کامل برنامه اورجینال + 1 سال گارانتی نرم افزاری
2437iPad Pro 12.9 inch WiFi/4G 64 GB Gold NEWنصب پک کامل برنامه اورجینال + 1 سال گارانتی نرم افزاری
2436iPad Pro 12.9 inch WiFi/4G 512 GB Space Gray NEWنصب پک کامل برنامه اورجینال + 1 سال گارانتی نرم افزاری
2435iPad Pro 12.9 inch WiFi/4G 512 GB Silver NEWنصب پک کامل برنامه اورجینال + 1 سال گارانتی نرم افزاری
2434iPad Pro 12.9 inch WiFi/4G 512 GB Gold NEWنصب پک کامل برنامه اورجینال + 1 سال گارانتی نرم افزاری
2433iPad Pro 12.9 inch WiFi/4G 256 GB Space Gray NEWنصب پک کامل برنامه اورجینال + 1 سال گارانتی نرم افزاری
2432iPad Pro 12.9 inch WiFi/4G 256 GB Silver NEWنصب پک کامل برنامه اورجینال + 1 سال گارانتی نرم افزاری
2431iPad Pro 12.9 inch WiFi/4G 256 GB Gold NEWنصب پک کامل برنامه اورجینال + 1 سال گارانتی نرم افزاری
1608iPad Pro 12.9 inch WiFi/4G 256GB Space Grayنصب پک کامل برنامه اورجینال +1 سال گارانتی نرم افزاری
1607iPad Pro 12.9 inch WiFi/4G 256GB Silverنصب پک کامل برنامه اورجینال +1 سال گارانتی نرم افزاری
1606iPad Pro 12.9 inch WiFi/4G 256GB Goldنصب پک کامل برنامه اورجینال +1 سال گارانتی نرم افزاری
1208iPad Pro 12.9 inch WiFi/4G 128GB Space Grayنصب پک کامل برنامه اورجینال + 1 سال گارانتی نرم افزاری
1207iPad Pro 12.9 inch WiFi/4G 128GB Silverنصب پک کامل برنامه اورجینال + 1 سال گارانتی نرم افزاری
1206iPad Pro 12.9 inch WiFi/4G 128GB Goldنصب پک کامل برنامه اورجینال + 1 سال گارانتی نرم افزاری
2306iPad Pro 10.5 inch WiFi/4G 64GB Space Grayنصب پک کامل برنامه اورجینال + 1 سال گارانتی نرم افزاریمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

 3,250,000 

3,100,000

تومان

7 روز مهلت تست - گارانتی بین الملل - ارسال رایگان

 3,440,000 

3,290,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

 3,530,000 

3,380,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

3,100,000
2308iPad Pro 10.5 inch WiFi/4G 64GB Silverنصب پک کامل برنامه اورجینال + 1 سال گارانتی نرم افزاری
2310iPad Pro 10.5 inch WiFi/4G 64GB Rose Goldنصب پک کامل برنامه اورجینال + 1 سال گارانتی نرم افزاری
2309iPad Pro 10.5 inch WiFi/4G 64GB Goldنصب پک کامل برنامه اورجینال + 1 سال گارانتی نرم افزاری
2319iPad Pro 10.5 inch WiFi/4G 512GB Space Grayنصب پک کامل برنامه اورجینال + 1 سال گارانتی نرم افزاریمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

4,550,000

تومان

7 روز مهلت تست - گارانتی بین الملل - ارسال رایگان

4,740,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

4,830,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

4,550,000
2318iPad Pro 10.5 inch WiFi/4G 512GB Silverنصب پک کامل برنامه اورجینال + 1 سال گارانتی نرم افزاری
2317iPad Pro 10.5 inch WiFi/4G 512GB Rose Goldنصب پک کامل برنامه اورجینال + 1 سال گارانتی نرم افزاری
2316iPad Pro 10.5 inch WiFi/4G 512GB Rose Goldنصب پک کامل برنامه اورجینال + 1 سال گارانتی نرم افزاری
2315iPad Pro 10.5 inch WiFi/4G 256GB Space Grayنصب پک کامل برنامه اورجینال + 1 سال گارانتی نرم افزاریمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,755,000

تومان

7 روز مهلت تست - گارانتی بین الملل - ارسال رایگان

3,945,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

4,035,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

3,755,000
2314iPad Pro 10.5 inch WiFi/4G 256GB Silverنصب پک کامل برنامه اورجینال + 1 سال گارانتی نرم افزاریمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

 3,850,000 

3,720,000

تومان

7 روز مهلت تست - گارانتی بین الملل - ارسال رایگان

 4,040,000 

3,910,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

 4,130,000 

4,000,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

3,720,000
2313iPad Pro 10.5 inch WiFi/4G 256GB Rose Goldنصب پک کامل برنامه اورجینال + 1 سال گارانتی نرم افزاریمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,695,000

تومان

7 روز مهلت تست - گارانتی بین الملل - ارسال رایگان

3,885,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

3,975,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

3,695,000
2311iPad Pro 10.5 inch WiFi/4G 256GB Goldنصب پک کامل برنامه اورجینال + 1 سال گارانتی نرم افزاریمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,695,000

تومان

7 روز مهلت تست - گارانتی بین الملل - ارسال رایگان

3,885,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

3,975,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

3,695,000
  • کلیه کالاهای موجود در پرشین اپل ( با گارانتی و بدون گارانتی ) دارای 7 روز مهلت تست میباشند و در صورت وجود اشکال برای شما تعویض میشوند
  • در صورتیکه کالای مورد نظر شما در سایت وجود نداشت و یا لیست به روز نبود از طریق پنل درخواست قیمت ، درخواست خود را ثبت فرمائید
  • پرشین اپل در مورد اشتباهات در مشخصات کالاها هیچ مسولیتی نمی پذیرد. برای اطلاعات دقیقتر به سایت سازندگان کالا مراجعه فرمایید
  • قیمت کالا در پرشین اپل به صورت روزانه میباشد. با توجه به نوسان قیمتها در بازار، پرشین اپل هیچ گونه مسولیتی در خصوص افزایش یا کاهش قیمتها ندارد
google-site-verification: googlefa8888edfd75c488.html