لیست قیمت مک Mac، در تاریخ : 1396/02/07 - ساعت : 21:25
لیست قیمت مک Mac، در تاریخ : 1396/02/07 - ساعت : 21:25لیست قیمت مک Mac، در تاریخ : 1396/02/07 - ساعت : 21:25

لیست قیمت مک Mac، در تاریخ : 1396/02/07 - ساعت : 21:25

لیست قیمت مک Mac

لیست قیمت مک Mac، جهت مشاهده اطلاعات بیشتر کالا شامل مشخصات، قیمت و راهنمای خرید بر روی نام آن در لیست قیمت مک Mac کلیک نمائید.
لیست قیمت مکلیست قیمت Mac
کدAppleCPURAMHDDVGADisplayWمشاهده و خرید کالاقیمت
1644MacBook MMGM2 Rose GoldCore m5 , 1.2GHz8GB512 SSDIntel HD 51512"0.92 kg
1630MacBook MMGL2 Rose GoldCore m3 , 1.1GHz8GB256 SSDIntel HD 51512"0.92 kg
1651MacBook MLHF2 GoldCore m5 , 1.2GHz8GB512 SSDIntel HD 51512"0.92 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

6,060,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

6,310,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

6,430,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

6,060,000
1645MacBook MLHE2 GoldCore m3 , 1.1GHz8GB256 SSDIntel HD 51512"0.92 kg
1819MacBook MLHC2 SilverCore m5 , 1.2GHz8GB512 SSDIntel HD 51512"0.92 kg
1650MacBook MLH82 GrayCore m5 , 1.2GHz8GB512 SSDIntel HD 51512"0.92 kg
1646MacBook MLH72 GrayCore m3 , 1.1GHz8GB256 SSDIntel HD 51512"0.92 kg
740MacBook MK4N2 Gold1.2GHz dual-core8GB512 SSDIntel HD 530012"0.92 kg
738MacBook MK4M2 Gold1.1GHz dual-core8GB256 SSDIntel HD 530012"0.92 kg
742MacBook MJY42 Gray1.2GHz dual-core8GB512 SSDIntel HD 530012"0.92 kg
739MacBook MJY32 Gray1.1GHz dual-core8GB256 SSDIntel HD 530012"0.92 kg
741MacBook MF865 Silver1.2GHz dual-core8GB512 SSDIntel HD 530012"0.92 kg
737MacBook MF855 Silver1.1GHz dual-core8GB256 SSDIntel HD 530012"0.92 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

 4,760,000 

4,610,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

 4,880,000 

4,730,000

تومان

12 ماه گارانتی نقره ای - ارسال رایگان

 5,236,000 

5,086,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی - ارسال رایگان

4,610,000
697iMac Retina 5K display CTO 3TBCore i7, 4.0 GHz8GB3.0 FDAMD R9 M395X - 4 GB27" Retina9.54مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

15,600,000

تومان

گارانتی بین الملل

15,850,000

تومان

12 ماه گارانتی نقره ای - ارسال رایگان

17,160,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی - ارسال رایگان

15,600,000
1812iMac Retina 5K display CTO 2TBCore i7, 4.0 GHz8GB2.0 FDAMD R9 M395X - 4 GB27" Retina9.54
1147iMac Retina 5K display - 1TB SSDCore i7, 4.0 GHz8GB1TB SSDAMD R9 M295X - 4 GB27" Retina9.54
1360iMac MK482 Retina 5K displayCore i5, 3.3 GHz8GB2 TB FDAMD R9 M395 - 2 GB27" Retina9.54مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

11,340,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

11,830,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

12,070,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

11,340,000
1352iMac MK472 Retina 5K displayCore i5, 3.2 GHz8GB1TB FDAMD R9 M390 - 2 GB27" Retina9.54مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

10,400,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

10,810,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

11,010,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

10,400,000
1351iMac MK462 Retina 5K displayCore i5, 3.2 GHz8GB1.0 TBAMD R9 M380 - 2 GB27" Retina9.54مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

8,950,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

9,320,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

9,500,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

8,950,000
1359iMac MK452 Retina 4K displayCore i5 ,3.1 GHz8GB1 TBIris Pro Graphics 620021.5" Retina5.68
1358iMac MK442Core i5 ,2.8 GHz8GB1 TBIris Pro Graphics 620021.5"5.68
1357iMac MK142Core i5, 1.6 GHz8GB1 TBIntel HD Graphics 600021.5"5.68مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

5,980,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

6,230,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

6,350,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

5,980,000
663iMac MF886 Retina 5K displayCore i5, 3.5 GHz8GB1.0 FDAMD R9 M290X - 2 GB27" Retina9.54
1088iMac MF885 Retina 5K displayCore i5, 3.3 GHz8GB1.0 TBAMD R9 M290 - 2 GB27" Retina9.54
622iMac MF 883Core i5 ,1.4 GHz8GB500GBIntel HD 500021.5"5.68
411iMac ME 089Core i5, 3.4 GHz8GB1.0 TBGTX775M - 2 GB27"9.54
412iMac ME 088Core i5, 3.2 GHz8GB1.0 TBGT755M- 1GB27"9.54
424iMac ME 087Core i5 ,2.9 GHz8GB1.0 TBGT750M- 1GB21.5"5.68
413iMac ME 086Core i5 ,2.7 GHz8GB1.0 TBIris Pro - 1GB21.5"5.68
225iMac MD 096Core i5, 3.2 GHz8GB1.0 TBGTX675MX - 1 GB27"9.54
218iMac MD 095Core i5, 2.9 GHz8GB1.0 TBGTX660M - 512 MB27"9.54
234iMac MD 094Core i5, 2.9 GHz8GB1.0 TBGTX650M - 512 MB21.5"5.68
219iMac MD 093Core i5, 2.7 GHz8GB1.0 TBGTX640M - 512 MB21.5"5.68
160iMac MC 814Core i5, 3.1 GHz4GB1.0 TBATI 6770M27"13.8
154iMac MC 813Core i5, 2.7 GHz4GB1.0 TBATI 6770M27"13.8
201iMac MC 812Core i5, 2.7 GHz4GB1.0 TBATI 6770M21.5"13.8
155iMac MC 309Core i5, 2.5 GHz4GB500 GBATI 6750M21.5"9.3
364CTO i7 Haswell / 512SSDCore i7, 3.5 GHz(Has)8GB512GB SSDGTX780MX - 4 GB27"9.54
365CTO i7 Haswell / 3TB FDCore i7, 3.4 GHz(Has)8GB3 TB FDGTX780MX - 4 GB27"9.54
363CTO i7 Haswell / 1TB FDCore i7, 3.5 GHz(Has)8GB1 TB FDGTX780MX - 4 GB27"9.54
445CTO i7 Haswell / 1TBCore i7, 3.5 GHz(Has)8GB1.0 TBGTX780MX - 4 GB27"9.54
2072Space Gray 15 inch CTOCore i7, 2.9 GHz16GB1TB SSDRadeon Pro 460,4GB15" Retina1.83 kg
778MacBook Pro Retina MJLU2Core i7, 2.8 GHz16GB1TB SSDAMD M370X 2GB15.4"2.02
957MacBook Pro Retina MJLT2Core i7, 2.5 GHz16GB512 SSDAMD M370X 2GB15.4"2.02مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

8,690,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

9,040,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

9,210,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

8,690,000
1938MacBook Pro Retina MJLQ2 CTOCore i7, 2.2 GHz16GB512 SSDIris Pro 1.5 GB15.4"2.04
1038MacBook Pro Retina MJLQ2Core i7, 2.2 GHz16GB256 SSDIris Pro 1.5 GB15.4"2.04مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

7,745,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

8,055,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

8,205,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

7,745,000
743MacBook Pro Retina MGXG2Core i7, 2.8 GHz16GB1TB SSDGT750 - 2GB15.4"2.02
906MacBook Pro Retina MGXD2Core i7, 3.0 GHz8GB512 SSDIntel Iris 610013.3"1.57
580MacBook Pro Retina MGXC2Core i7, 2.5 GHz16GB512 SSDGT750 - 2GB15.4"2.02
766MacBook Pro Retina MF843Core i7, 3.1 GHz16GB512 SSDIntel Iris 610013.3"1.58
746MacBook Pro Retina MF841Core i5, 2.9 GHz8GB512 SSDIntel Iris 610013.3"1.58
745MacBook Pro Retina MF840Core i5, 2.7 GHz8GB256 SSDIntel Iris 610013.3"1.58
744MacBook Pro Retina MF839Core i5, 2.7 GHz8GB128 SSDIntel Iris 610013.3"1.58
456MacBook Pro Retina ME866Core i5, 2.6 GHz8GB512 SSDIntel Iris13.3"1.57
455MacBook Pro Retina ME865Core i5, 2.4 GHz(Has)8GB256 SSDIntel Iris13.3"1.57
444MacBook Pro Retina ME864Core i5, 2.4 GHz(Has)4GB128 SSDIntel Iris13.3"1.57
359MacBook Pro Retina ME665Core i7, 2.7 GHz16GB512 SSDGT650M- 1GB15.4"2.02
235MacBook Pro Retina ME664Core i7, 2.4 GHz8GB256 SSDGT650M- 1GB15.4"2.02
361MacBook Pro Retina ME662Core i5, 2.6 GHz8GB256 SSDIntel HD 400013.3"1.62
443MacBook Pro Retina ME294Core i7, 2.3 GHz(Has)16GB512 SSDGT750 - 2GB15.4"2.02
554MacBook Pro Retina ME293 - CTOCore i7, 2.0 GHz(Has)16GB256 SSDIntel Iris Pro15.4"2.02
442MacBook Pro Retina ME293Core i7, 2.0 GHz(Has)8GB256 SSDIntel Iris Pro15.4"2.02
220MacBook Pro Retina MD213Core i5, 2.5 GHz8GB256 SSDIntel HD 400013.3"1.62
172MacBook Pro Retina MD212Core i5, 2.5 GHz8GB128 SSDIntel HD 400013.3"1.62
162MacBook Pro Retina MC976Core i7, 2.6 GHz8GB512 SSDGT650M- 1GB15.4"2.02
166MacBook Pro Retina MC975Core i7, 2.3 GHz8GB256 SSDGT650M- 1GB15.4"2.02
1934MNQG2 Silver 13 inchCore i5, 2.9 GHz8GB512 SSDIntel HD 55013" Retina1.37 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

7,990,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

8,340,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

8,510,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

7,990,000
1896MNQF2 Space Gray 13 inchCore i5, 2.9 GHz8GB512 SSDIntel HD 55013" Retina1.37 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

7,900,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

8,250,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

8,420,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

7,900,000
1909MLW82 Silver 15 inchCore i7, 2.7 GHz16GB512 SSDRadeon Pro 455,2GB15" Retina1.83 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

10,230,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

10,660,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

10,870,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

10,230,000
1946MLW72 Silver 15 inchCore i7, 2.6 GHz16GB256 SSDRadeon Pro 450,2GB15" Retina1.83 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

9,040,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

9,430,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

9,620,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

9,040,000
1897MLVP2 Silver 13 inchCore i5, 2.9 GHz8GB256 SSDIntel HD 55013" Retina1.37 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

6,995,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

7,285,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

7,425,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

6,995,000
1898MLUQ2 Silver 13 inchCore i5, 2.0 GHz8GB256 SSDIntel Iris 54013" Retina1.37 kg
1889MLL42 Space Gray 13 inchCore i5, 2.0 GHz8GB256 SSDIntel Iris 54013" Retina1.37 kg
1881MLH42 Space Gray 15 inchCore i7, 2.7 GHz16GB512 SSDRadeon Pro 455,2GB15" Retina1.83 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

9,945,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

10,375,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

10,585,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

9,945,000
1888MLH32 Space Gray 15 inchCore i7, 2.6 GHz16GB256 SSDRadeon Pro 450,2GB15" Retina1.83 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

8,785,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

9,155,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

9,335,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

8,785,000
1880MLH12 Space Gray 13 inchCore i5, 2.9 GHz8GB256 SSDIntel HD 55013" Retina1.37 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

6,940,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

7,250,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

7,400,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

6,940,000
147MacBook Pro MD322Core i7, 2.4 GHz4GB750 GBATI 6770M15.4"2.54
146MacBook Pro MD314Core i7, 2.8 GHz4GB750 GBIntel HD 300013.3"2.04
145MacBook Pro MD313Core i5, 2.4 GHz4GB500 GBIntel HD 300013.3"2.04
144MacBook Pro MD104Core i7, 2.6 GHz8GB750 GBGT650M- 1GB15.4"2.56
143MacBook Pro MD103Core i7, 2.3 GHz4GB500 GBGT650M- 512MB15.4"2.56
141MacBook Pro MD101Core i5, 2.5 GHz4GB500 GBIntel HD 400013.3"2.06مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,705,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

3,895,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

3,985,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

3,705,000
425MacBook Pro MD104 - CTOCore i7, 2.7 GHz8GB1TBGT650M- 1GB15.4"2.56
584MacBook Pro Retina MGXA2Core i7, 2.2 GHz16GB256 SSDIntel Iris15.4"2.02
583MacBook Pro Retina MGX92Core i5, 2.8 GHz8GB512 SSDIntel Iris13.3"1.57
582MacBook Pro Retina MGX82Core i5, 2.6 GHz8GB256 SSDIntel Iris13.3"1.57
581MacBook Pro Retina MGX72Core i5, 2.6 GHz8GB128 SSDIntel Iris13.3"1.57
567MacBook Pro Retina ME867Core i7, 2.8 GHz(Has)8GB512 SSDIntel Iris13.3"1.57
555MacBook Pro Retina ME865 - CTOCore i5, 2.4 GHz(Has)16GB256 SSDIntel Iris Pro13.3"1.57
142MacBook Pro MD102Core i7, 2.9 GHz8GB750 GBIntel HD 400013.3"2.06
501Mac Pro ME253Xeon 3.7GHz 4-Core12GB256GBFirePro D500- 4GB-5 kg
500Mac Pro MD878Xeon 3.5GHz 6-Core16GB256GBFirePro D500 - 6GB-5 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

16,700,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

17,200,000

تومان

12 ماه گارانتی نقره ای - ارسال رایگان

18,370,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی - ارسال رایگان

16,700,000
171Mac Pro MD7712 Intel Xeon 2.4 GHz12GB1.0 TBATI 5770 M - 1GB-
356Mac Pro MD7701 Intel Xeon 3.2 GHz6GB1.0 TBATI 5770 M - 1GB
1628MacBook Air MMGG2Core i5, 1.6 GHz8GB256 SSDIntel HD 600013.3"1.35مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

4,630,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

4,820,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

4,910,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

4,630,000
1629MacBook Air MMGF2Core i5, 1.6 GHz8GB128 SSDIntel HD 600013.3"1.35مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,895,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

4,085,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

4,175,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

3,895,000
748MacBook Air MJVP2Core i5, 1.6 GHz4GB256 SSDIntel HD 600011.6"1.08
747MacBook Air MJVM2Core i5, 1.6 GHz4GB128 SSDIntel HD 600011.6"1.08
750MacBook Air MJVG2Core i5, 1.6 GHz4GB256 SSDIntel HD 600013.3"1.35
749MacBook Air MJVE2Core i5, 1.6 GHz4GB128 SSDIntel HD 600013.3"1.35
170MacBook Air MD232Core i5, 1.8 GHz4GB256 SSDIntel HD 400013.3"1.35
149MacBook Air MD231Core i5, 1.8 GHz4GB128 SSDIntel HD 400013.3"1.35
148MacBook Air MD224Core i5, 1.7 GHz4GB128 SSDIntel HD 400011.61.08
200MacBook Air MD223Core i5, 1.7 GHz4GB64 SSDIntel HD 400011.61.08
202MacBook Air MC 969Core i5, 1.6 GHz4GB128 SSDIntel HD 300011.61.08
520MacBook Air MD761 - 2014Core i5, 1.4 GHz(Has)4GB256 SSDIntel HD 500013.3"1.35
354MacBook Air MD761Core i5, 1.3 GHz(Has)4GB256 SSDIntel HD 500013.3"1.35
525MacBook Air MD760 - 2014Core i5, 1.4 GHz(Has)4GB128 SSDIntel HD 500013.3"1.35
355MacBook Air MD760Core i5, 1.3 GHz(Has)4GB128 SSDIntel HD 500013.3"1.35
526MacBook Air MD712 - 2014Core i5, 1.4 GHz4GB256 SSDIntel HD 500011.6"1.08
403MacBook Air MD712Core i5, 1.3 GHz(Has)4GB256 SSDIntel HD 500011.6"1.08
557MacBook Air MD711 - 2014Core i5, 1.4 GHz(Has)4GB128 SSDIntel HD 500011.6"1.08
360MacBook Air MD711Core i5, 1.3 GHz(Has)4GB128 SSDIntel HD 500011.6"1.08
405MacBook Air CTO 256 - 2014Core i7, 1.7 GHz(Has)8GB256 SSDIntel HD 500013.3"1.35
404MacBook Air CTO 128 - 2014Core i7, 1.7 GHz(Has)8GB128 SSDIntel HD 500013.3"1.35
2154MacBook Air CTO 512 2016Core i7, 2.2 GHz8GB512 SSDInte HD 600013.3"1.35 Kg
1470MacBook Air CTO 512 - 2014Core i7, 1.7 GHz(Has)8GB512 SSDIntel HD 500013.3"1.35
756MacBook Air CTO 256 - 2015Core i7, 2.2 GHz8GB256 SSDInte HD 600013.3"1.35 Kg
751MGEQ2Core i5, 2.8 GHz(Has)8GB1TB FDIntel Iris Graphics-1.22
698MGEN2Core i5, 2.6 GHz(Has)8GB1 TBIntel Iris Graphic-1.19
666MGEM2Core i5, 1.4 GHz(Has)4GB500GBIntel HD 5000-1.19
198MD 388Core i7, 2.3 GHz4GB1.0 TBIntel HD 4000-1.22
199MD 387Core i5, 2.5 GHz4GB500 GBIntel HD 4000-1.22
159MC815Core i5, 2.3 GHz2GB500 GBIntel HD 3000-1.22
  • کلیه کالاهای موجود در پرشین اپل ( با گارانتی و بدون گارانتی ) دارای 7 روز مهلت تست میباشند و در صورت وجود اشکال برای شما تعویض میشوند
  • در صورتیکه کالای مورد نظر شما در سایت وجود نداشت و یا لیست به روز نبود از طریق پنل درخواست قیمت ، درخواست خود را ثبت فرمائید
  • پرشین اپل در مورد اشتباهات در مشخصات کالاها هیچ مسولیتی نمی پذیرد. برای اطلاعات دقیقتر به سایت سازندگان کالا مراجعه فرمایید
  • قیمت کالا در پرشین اپل به صورت روزانه میباشد. با توجه به نوسان قیمتها در بازار، پرشین اپل هیچ گونه مسولیتی در خصوص افزایش یا کاهش قیمتها ندارد
google-site-verification: googlefa8888edfd75c488.html