لیست قیمت مک Mac، در تاریخ : 1395/12/05 - ساعت : 04:50
لیست قیمت مک Mac، در تاریخ : 1395/12/05 - ساعت : 04:50لیست قیمت مک Mac، در تاریخ : 1395/12/05 - ساعت : 04:50

لیست قیمت مک Mac، در تاریخ : 1395/12/05 - ساعت : 04:50

لیست قیمت مک Mac

لیست قیمت مک Mac، جهت مشاهده اطلاعات بیشتر کالا شامل مشخصات، قیمت و راهنمای خرید بر روی نام آن در لیست قیمت مک Mac کلیک نمائید.
لیست قیمت مکلیست قیمت Mac
کدAppleCPURAMHDDVGADisplayWمشاهده و خرید کالاقیمت
1644MacBook MMGM2 Rose GoldCore m5 , 1.2GHz8GB512 SSDIntel HD 51512"0.92 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

6,290,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

6,540,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

6,660,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

6,290,000
1630MacBook MMGL2 Rose GoldCore m3 , 1.1GHz8GB256 SSDIntel HD 51512"0.92 kg
1651MacBook MLHF2 GoldCore m5 , 1.2GHz8GB512 SSDIntel HD 51512"0.92 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

6,240,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

6,490,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

6,610,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

6,240,000
1645MacBook MLHE2 GoldCore m3 , 1.1GHz8GB256 SSDIntel HD 51512"0.92 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

5,290,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

5,500,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

5,600,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

5,290,000
1819MacBook MLHC2 SilverCore m5 , 1.2GHz8GB512 SSDIntel HD 51512"0.92 kg
1650MacBook MLH82 GrayCore m5 , 1.2GHz8GB512 SSDIntel HD 51512"0.92 kg
1646MacBook MLH72 GrayCore m3 , 1.1GHz8GB256 SSDIntel HD 51512"0.92 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

5,285,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

5,495,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

5,595,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

5,285,000
740MacBook MK4N2 Gold1.2GHz dual-core8GB512 SSDIntel HD 530012"0.92 kg
738MacBook MK4M2 Gold1.1GHz dual-core8GB256 SSDIntel HD 530012"0.92 kg
742MacBook MJY42 Gray1.2GHz dual-core8GB512 SSDIntel HD 530012"0.92 kg
739MacBook MJY32 Gray1.1GHz dual-core8GB256 SSDIntel HD 530012"0.92 kg
741MacBook MF865 Silver1.2GHz dual-core8GB512 SSDIntel HD 530012"0.92 kg
737MacBook MF855 Silver1.1GHz dual-core8GB256 SSDIntel HD 530012"0.92 kg
697iMac Retina 5K display CTO 3TBCore i7, 4.0 GHz8GB3.0 FDAMD R9 M395X - 4 GB27" Retina9.54
1812iMac Retina 5K display CTO 2TBCore i7, 4.0 GHz8GB2.0 FDAMD R9 M395X - 4 GB27" Retina9.54
1147iMac Retina 5K display - 1TB SSDCore i7, 4.0 GHz8GB1TB SSDAMD R9 M295X - 4 GB27" Retina9.54
1360iMac MK482 Retina 5K displayCore i5, 3.3 GHz8GB2 TB FDAMD R9 M395 - 2 GB27" Retina9.54
1352iMac MK472 Retina 5K displayCore i5, 3.2 GHz8GB1TB FDAMD R9 M390 - 2 GB27" Retina9.54
1351iMac MK462 Retina 5K displayCore i5, 3.2 GHz8GB1.0 TBAMD R9 M380 - 2 GB27" Retina9.54مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

10,200,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

10,610,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

10,810,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

10,200,000
1359iMac MK452 Retina 4K displayCore i5 ,3.1 GHz8GB1 TBIris Pro Graphics 620021.5" Retina5.68
1358iMac MK442Core i5 ,2.8 GHz8GB1 TBIris Pro Graphics 620021.5"5.68
1357iMac MK142Core i5, 1.6 GHz8GB1 TBIntel HD Graphics 600021.5"5.68
2072Space Gray 15 inch CTOCore i7, 2.9 GHz16GB1TB SSDRadeon Pro 460,4GB15" Retina1.83 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

16,190,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

16,840,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

17,160,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

16,190,000
778MacBook Pro Retina MJLU2Core i7, 2.8 GHz16GB1TB SSDAMD M370X 2GB15.4"2.02
957MacBook Pro Retina MJLT2Core i7, 2.5 GHz16GB512 SSDAMD M370X 2GB15.4"2.02
1938MacBook Pro Retina MJLQ2 CTOCore i7, 2.2 GHz16GB512 SSDIris Pro 1.5 GB15.4"2.04
1038MacBook Pro Retina MJLQ2Core i7, 2.2 GHz16GB256 SSDIris Pro 1.5 GB15.4"2.04مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

7,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

8,110,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

8,260,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

7,800,000
766MacBook Pro Retina MF843Core i7, 3.1 GHz16GB512 SSDIntel Iris 610013.3"1.58
746MacBook Pro Retina MF841Core i5, 2.9 GHz8GB512 SSDIntel Iris 610013.3"1.58مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

 6,350,000 

6,230,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

 6,600,000 

6,480,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

 6,720,000 

6,600,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

6,230,000
745MacBook Pro Retina MF840Core i5, 2.7 GHz8GB256 SSDIntel Iris 610013.3"1.58
744MacBook Pro Retina MF839Core i5, 2.7 GHz8GB128 SSDIntel Iris 610013.3"1.58مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

5,280,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

5,490,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

5,590,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

5,280,000
1934MNQG2 Silver 13 inchCore i5, 2.9 GHz8GB512 SSDIntel HD 55013" Retina1.37 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

8,600,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

8,950,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

9,120,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

8,600,000
1896MNQF2 Space Gray 13 inchCore i5, 2.9 GHz8GB512 SSDIntel HD 55013" Retina1.37 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

8,550,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

8,900,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

9,070,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

8,550,000
1909MLW82 Silver 15 inchCore i7, 2.7 GHz16GB512 SSDRadeon Pro 455,2GB15" Retina1.83 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

10,990,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

11,420,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

11,630,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

10,990,000
1946MLW72 Silver 15 inchCore i7, 2.6 GHz16GB256 SSDRadeon Pro 450,2GB15" Retina1.83 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

9,590,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

9,980,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

10,170,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

9,590,000
1897MLVP2 Silver 13 inchCore i5, 2.9 GHz8GB256 SSDIntel HD 55013" Retina1.37 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

7,580,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

7,870,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

8,010,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

7,580,000
1898MLUQ2 Silver 13 inchCore i5, 2.0 GHz8GB256 SSDIntel HD 55013" Retina1.37 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

5,900,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

6,130,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

6,240,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

5,900,000
1889MLL42 Space Gray 13 inchCore i5, 2.0 GHz8GB256 SSDIntel Iris 54013" Retina1.37 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

5,940,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

6,170,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

6,280,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

5,940,000
1881MLH42 Space Gray 15 inchCore i7, 2.7 GHz16GB512 SSDRadeon Pro 455,2GB15" Retina1.83 kg
1888MLH32 Space Gray 15 inchCore i7, 2.6 GHz16GB256 SSDRadeon Pro 450,2GB15" Retina1.83 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

9,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

9,870,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

10,050,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

9,500,000
1880MLH12 Space Gray 13 inchCore i5, 2.9 GHz8GB256 SSDIntel HD 55013" Retina1.37 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

7,580,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

7,890,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

8,040,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

7,580,000
141MacBook Pro MD101Core i5, 2.5 GHz4GB500 GBIntel HD 400013.3"2.06
501Mac Pro ME253Xeon 3.7GHz 4-Core12GB256GBFirePro D500- 4GB-5 kg
500Mac Pro MD878Xeon 3.5GHz 6-Core16GB256GBFirePro D500 - 6GB-5 kg
171Mac Pro MD7712 Intel Xeon 2.4 GHz12GB1.0 TBATI 5770 M - 1GB-
356Mac Pro MD7701 Intel Xeon 3.2 GHz6GB1.0 TBATI 5770 M - 1GB
1628MacBook Air MMGG2Core i5, 1.6 GHz8GB256 SSDIntel HD 600013.3"1.35مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

4,910,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

5,100,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

5,190,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

4,910,000
1629MacBook Air MMGF2Core i5, 1.6 GHz8GB128 SSDIntel HD 600013.3"1.35
748MacBook Air MJVP2Core i5, 1.6 GHz4GB256 SSDIntel HD 600011.6"1.08
747MacBook Air MJVM2Core i5, 1.6 GHz4GB128 SSDIntel HD 600011.6"1.08
750MacBook Air MJVG2Core i5, 1.6 GHz4GB256 SSDIntel HD 600013.3"1.35
749MacBook Air MJVE2Core i5, 1.6 GHz4GB128 SSDIntel HD 600013.3"1.35
1470MacBook Air CTO 512 - 2014Core i7, 1.7 GHz(Has)8GB512 SSDIntel HD 500013.3"1.35
756MacBook Air CTO 256 - 2015Core i7, 2.2 GHz8GB256 SSDInte HD 600013.3"1.35 Kg
751MGEQ2Core i5, 2.8 GHz(Has)8GB1TB FDIntel Iris Graphics-1.22
698MGEN2Core i5, 2.6 GHz(Has)8GB1 TBIntel Iris Graphic-1.19مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,260,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

3,470,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

3,580,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

3,260,000
666MGEM2Core i5, 1.4 GHz(Has)4GB500GBIntel HD 5000-1.19مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

2,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

2,710,000

تومان

18 ماه گارانتی سبز آروند - ارسال رایگان

2,820,000

تومان

18 ماه گارانتی طلایی آروند - ارسال رایگان

2,500,000
198MD 388Core i7, 2.3 GHz4GB1.0 TBIntel HD 4000-1.22
199MD 387Core i5, 2.5 GHz4GB500 GBIntel HD 4000-1.22
  • کلیه کالاهای موجود در پرشین اپل ( با گارانتی و بدون گارانتی ) دارای 7 روز مهلت تست میباشند و در صورت وجود اشکال برای شما تعویض میشوند
  • در صورتیکه کالای مورد نظر شما در سایت وجود نداشت و یا لیست به روز نبود از طریق پنل درخواست قیمت ، درخواست خود را ثبت فرمائید
  • پرشین اپل در مورد اشتباهات در مشخصات کالاها هیچ مسولیتی نمی پذیرد. برای اطلاعات دقیقتر به سایت سازندگان کالا مراجعه فرمایید
  • قیمت کالا در پرشین اپل به صورت روزانه میباشد. با توجه به نوسان قیمتها در بازار، پرشین اپل هیچ گونه مسولیتی در خصوص افزایش یا کاهش قیمتها ندارد
google-site-verification: googlefa8888edfd75c488.html