لیست قیمت قطعات قطعات آیفون Parts iPhone Parts، در تاریخ : 1396/07/28 - ساعت : 08:53
لیست قیمت قطعات قطعات آیفون Parts iPhone Parts، در تاریخ : 1396/07/28 - ساعت : 08:53لیست قیمت قطعات قطعات آیفون Parts iPhone Parts، در تاریخ : 1396/07/28 - ساعت : 08:53

لیست قیمت قطعات قطعات آیفون Parts iPhone Parts، در تاریخ : 1396/07/28 - ساعت : 08:53

لیست قیمت قطعات قطعات آیفون Parts iPhone Parts

لیست قیمت قطعات قطعات آیفون Parts iPhone Parts، جهت مشاهده اطلاعات بیشتر کالا شامل مشخصات، قیمت و راهنمای خرید بر روی نام آن در لیست قیمت قطعات قطعات آیفون Parts iPhone Parts کلیک نمائید.
لیست قیمت قطعاتلیست قیمت Parts
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
2230iPhone SE LCD Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

130,000

تومان

130,000
1846iPhone Se Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

250,000

تومان

اورجینال - مشکی

250,000

تومان

اورجینال - سفید

180,000

تومان

High Copy - مشکی

180,000

تومان

High Copy - سفید

180,000
982iPhone Lcd 5S
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

120,000

تومان

Hi Copy

250,000

تومان

iPhone 5 - 5s - Original

120,000
2352iPhone Lcd 5/5C
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

100,000

تومان

Hi Copy

160,000

تومان

Orginal

100,000
983iPhone Lcd 4/4S
980iPhone Lcd 6
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

140,000

تومان

Hi Copy

320,000

تومان

Original

140,000
2358iPhone 7 Sim Card Tray
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

65,000

تومان

اورجینال

40,000

تومان

Hi Copy

40,000
2225iPhone 7 Plus LCD Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

350,000

تومان

350,000
2153iPhone 7 Plus Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

400,000

تومان

Hi Copy سفید

400,000

تومان

High Copy مشکی

900,000

تومان

Original سفید

900,000

تومان

Original مشکی

400,000
2183iPhone 7 Plus Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

190,000

تومان

190,000
2249iPhone 7 Plus Back Camera
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

500,000

تومان

اورجینال

500,000
2224iPhone 7 LCD Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

300,000

تومان

300,000
2182iPhone 7 Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

150,000

تومان

150,000
1847iPhone 7 Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

300,000

تومان

Hi Copy سفید

300,000

تومان

High Copy مشکی

750,000

تومان

Original سفید

750,000

تومان

Original مشکی

300,000
2248iPhone 7 Back Camera
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

300,000

تومان

اورجینال

300,000
2297iPhone 6s Sim Card Tray
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

35,000

تومان

Hi Copy

65,000

تومان

Orginal

35,000
2226iPhone 6S Plus LCD Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

300,000

تومان

300,000
1414iPhone 6S Plus Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

250,000

تومان

Hi Copy

650,000

تومان

Original

250,000
2181iPhone 6S Plus Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

120,000

تومان

120,000
1413iPhone 6S Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

210,000

تومان

Hi Copy

450,000

تومان

Original

210,000
2180iPhone 6S Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

110,000

تومان

110,000
2227iPhone 6S LCD Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

250,000

تومان

250,000
1508iPhone 6Plus Wifi Cable
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

40,000

تومان

high copy

40,000
1506iPhone 6Plus Volume & Mute Button Switch Connector Flex Cable
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

65,000

تومان

Original

65,000
1507iPhone 6Plus Vibrator Motor
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

55,000

تومان

Original

55,000
1505iPhone 6Plus Sim card tray
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

60,000

تومان

Original

35,000

تومان

high copy

35,000
1509iPhone 6 Volume & Mute Button Switch Connector Flex Cable
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

60,000

تومان

Original

60,000
1510iPhone 6 Vibrator
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

60,000

تومان

Original

60,000
1512iPhone 6 Speaker
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

65,000

تومان

Original

65,000
1503iPhone 6 Plus Speaker
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

75,000

تومان

Original

75,000
2469iPhone 6 Plus Mainboard 64GB
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,130,000

تومان

با تاچ آیدی و 48 ساعت مهلت تست

950,000

تومان

بدون تاچ آیدی و 48 ساعت مهلت تست

950,000
2355iPhone 6 Plus Mainboard 16GB
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

940,000

تومان

با تاچ آیدی و 48 ساعت مهلت تست

810,000

تومان

بدون تاچ آیدی و 48 ساعت مهلت تست

810,000
2229iPhone 6 Plus LCD Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

220,000

تومان

220,000
981iPhone 6 Plus Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

180,000

تومان

Hi Copy

400,000

تومان

original

180,000
1018iPhone 6 plus Home Button
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

110,000

تومان

Original

70,000

تومان

high copy

70,000
1014iPhone 6 Plus Dock Flex
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

90,000

تومان

Original

90,000
1504iPhone 6 Plus Buzzer
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

75,000

تومان

Original

75,000
1012iPhone 6 Plus Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

110,000

تومان

110,000
1010iPhone 6 Plus Back and Front Camera
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

260,000

تومان

Original

260,000
2468iPhone 6 Mainboard 64GB
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,050,000

تومان

با تاچ آیدی و 48 ساعت مهلت تست

840,000

تومان

بدون تاچ آیدی و 48 ساعت مهلت تست

840,000
2351iPhone 6 Mainboard 16GB
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

840,000

تومان

با تاچ آیدی و 48 ساعت مهلت تست

690,000

تومان

بدون تاچ آیدی و 48 ساعت مهلت تست

690,000
2228iPhone 6 LCD Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

180,000

تومان

180,000
984iPhone 6 Housing
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

250,000

تومان

Original

250,000
1017iPhone 6 Home Button
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

75,000

تومان

Original

75,000
1513iPhone 6 Flat start button with flash
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

50,000

تومان

Original

50,000
1013iPhone 6 Dock Flex
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

95,000

تومان

Original

95,000
1511iPhone 6 Buzzer
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

65,000

تومان

Original

65,000
1011iPhone 6 Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

90,000

تومان

90,000
1009iPhone 6 Back and Front Camera
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

160,000

تومان

Original

160,000
1515iPhone 5S Speaker
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

40,000

تومان

Original

40,000
2350iPhone 5S Mainboard 16GB
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

510,000

تومان

با تاچ آیدی و 48 ساعت مهلت تست

510,000
985iPhone 5S Housing
2467iPhone 5s Mainboard 64GB
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

710,000

تومان

با تاچ آیدی و 48 ساعت مهلت تست

710,000
2231iPhone 5S LCD Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

120,000

تومان

120,000
1516iPhone 5S Buzzer
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

40,000

تومان

Original

40,000
1019iPhone 5/5S/5C Home Button
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

70,000

تومان

iPhone 5S

70,000

تومان

iPhone 5

70,000

تومان

iPhone 5C

70,000
1015iPhone 5/5S/5C Dock Flex
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

75,000

تومان

iPhone 5S

100,000

تومان

iPhone 5

100,000

تومان

iPhone 5C

75,000
988iPhone 5/5S/5C Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

80,000

تومان

80,000
1006iPhone 5/5S/5C Back and Front Camera
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

80,000

تومان

iPhone 5S

80,000

تومان

iPhone 5

80,000

تومان

iPhone 5C

80,000
1517iPhone 5/5S Sim card tray
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

25,000

تومان

Original

25,000
2232iPhone 5 LCD Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

120,000

تومان

120,000
1020iPhone 4/4S Home Button
987iPhone 4/4S Battery
986iPhone 4/4S Back Frame
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

60,000

تومان

iPhone 4S - Original

60,000
1008iPhone 4/4S Back and Front Camera
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

60,000

تومان

iPhone 4S

70,000

تومان

iPhone 4

60,000
1016iPhone 4/4S Dock Flex
  • کلیه کالاهای موجود در پرشین اپل ( با گارانتی و بدون گارانتی ) دارای 7 روز مهلت تست میباشند و در صورت وجود اشکال برای شما تعویض میشوند
  • در صورتیکه کالای مورد نظر شما در سایت وجود نداشت و یا لیست به روز نبود از طریق پنل درخواست قیمت ، درخواست خود را ثبت فرمائید
  • پرشین اپل در مورد اشتباهات در مشخصات کالاها هیچ مسولیتی نمی پذیرد. برای اطلاعات دقیقتر به سایت سازندگان کالا مراجعه فرمایید
  • قیمت کالا در پرشین اپل به صورت روزانه میباشد. با توجه به نوسان قیمتها در بازار، پرشین اپل هیچ گونه مسولیتی در خصوص افزایش یا کاهش قیمتها ندارد
google-site-verification: googlefa8888edfd75c488.html