لیست قیمت قطعات Parts، در تاریخ : 1397/04/04 - ساعت : 02:38
لیست قیمت قطعات Parts، در تاریخ : 1397/04/04 - ساعت : 02:38لیست قیمت قطعات Parts، در تاریخ : 1397/04/04 - ساعت : 02:38

لیست قیمت قطعات Parts، در تاریخ : 1397/04/04 - ساعت : 02:38

لیست قیمت قطعات Parts

لیست قیمت قطعات Parts، جهت مشاهده اطلاعات بیشتر کالا شامل مشخصات، قیمت و راهنمای خرید بر روی نام آن در لیست قیمت قطعات Parts کلیک نمائید.
لیست قیمت قطعاتلیست قیمت Parts
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
2762Apple Watch Touch& Lcd 38mm Series 2
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

900,000

تومان

اورجینال

900,000
1902Apple Watch Touch& Lcd 38mm Series 1
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

680,000

تومان

اورجینال

680,000
2761Apple Watch Touch & Lcd 42mm Series 2
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

900,000

تومان

اورجینال

900,000
1901Apple Watch Touch & Lcd 42mm Series 1
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

680,000

تومان

اورجینال

680,000
3004Apple watch LCD Glass Replacement 42mm Series 2
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

650,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

650,000
2235Apple watch LCD Glass Replacement 42mm Series 1
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

380,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

380,000
3005Apple Watch LCD Glass Replacement 38mm Series 2
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

650,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

650,000
2236Apple Watch LCD Glass Replacement 38mm Series 1
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

380,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

380,000
2570Apple Watch Battrey Series 1
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

250,000

تومان

اورجینال

250,000
2763Apple Watch Battery Series 2
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

300,000

تومان

اورجینال

300,000
3014Apple Watch 2 Series Touch
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

580,000

تومان

42 میلی متر - اورجینال

580,000

تومان

38 میلی متر - اورجینال

580,000
1399iPad mini 3 Touch
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

180,000

تومان

high copy

180,000
2456iPad Mini 3 Lcd
1036iPad mini 2 Touch
1032iPad mini 2 LCD
1035iPad mini 1 Touch
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

150,000

تومان

130,000

تومان

High Copy

130,000
1029iPad Air 2 LCD
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,200,000

تومان

Original

1,200,000
1030iPad Air 1 Touch
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

145,000

تومان

Original

130,000

تومان

Hi Copy

130,000
1031iPad Air 1 LCD
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

320,000

تومان

Original

320,000
1040iPad Air 1 Housing
1041iPad Air 1 Battery
1033iPad 4 Touch
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

135,000

تومان

Original

80,000

تومان

High Copy

80,000
1039iPad 4 Housing
1660iPad 4 Front Camera
1042iPad 4 Battery
1659iPad 3/4 LCD
1034iPad 3 Touch
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

135,000

تومان

135,000
1043iPad 3 Battery
1037iPad 2 Touch
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

135,000

تومان

Original

80,000

تومان

Hi Copy

80,000
2822Xiaomi WOWSTICK 1Fs Electric Screwdriver
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

260,000

تومان

18 ماه گارانتی

260,000
2827Xiaomi Mijia Wiha Screwdriver
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

200,000

تومان

18 ماه گارانتی

200,000
2720Phone 8 Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

470,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

470,000
2912iPhone X Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,600,000

تومان

اورجینال

3,600,000
2998iPhone X Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

750,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

750,000
2828iPhone X Back Cover
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

860,000

تومان

اورجینال + اجرت نصب

450,000

تومان

های کپی + اجرت نصب

450,000
1846iPhone Se Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

400,000

تومان

اورجینال

180,000

تومان

های کپی

180,000
2230iPhone SE Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

150,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

150,000
982iPhone Lcd 5S
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

270,000

تومان

اورجینال

120,000

تومان

های کپی

120,000
2352iPhone Lcd 5/5C
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

210,000

تومان

اورجینال

120,000

تومان

های کپی

120,000
983iPhone Lcd 4/4S
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

100,000

تومان

اورجینال

100,000
980iPhone Lcd 6
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

380,000

تومان

اورجینال

180,000

تومان

های کپی

180,000
2767iPhone 8 Plus Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,000,000

تومان

اورجینال

1,000,000
2721iPhone 8 Plus Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

410,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

410,000
2765iPhone 8 Plus Battery
2766iPhone 8 Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

950,000

تومان

اورجینال

420,000

تومان

های کپی

420,000
2764iPhone 8 Battery
2358iPhone 7 Sim Card Tray
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

65,000

تومان

اورجینال

40,000

تومان

Hi Copy

40,000
2153iPhone 7 Plus Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

790,000

تومان

اورجینال

350,000

تومان

های کپی

350,000
2225iPhone 7 Plus Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

340,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

340,000
2183iPhone 7 Plus Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

165,000

تومان

اورجینال

165,000
2249iPhone 7 Plus Back Camera
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

750,000

تومان

اورجینال

750,000
2224iPhone 7 Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

290,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

290,000
2182iPhone 7 Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

150,000

تومان

اورجینال

150,000
1847iPhone 7 Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

650,000

تومان

اورجینال

350,000

تومان

های کپی

350,000
2248iPhone 7 Back Camera
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

400,000

تومان

اورجینال

400,000
2297iPhone 6s Sim Card Tray
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

35,000

تومان

Hi Copy

65,000

تومان

Orginal

35,000
1414iPhone 6S Plus Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

510,000

تومان

اورجینال

280,000

تومان

های کپی

280,000
2226iPhone 6S Plus Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

240,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

240,000
2181iPhone 6S Plus Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

145,000

تومان

اورجینال

145,000
1413iPhone 6S Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

530,000

تومان

اورجینال

260,000

تومان

های کپی

260,000
2227iPhone 6S Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

220,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

220,000
2180iPhone 6S Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

125,000

تومان

اورجینال

125,000
1508iPhone 6Plus Wifi Cable
1506iPhone 6Plus Volume & Mute Button Switch Connector Flex Cable
1507iPhone 6Plus Vibrator Motor
1505iPhone 6Plus Sim card tray
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

60,000

تومان

Original

35,000

تومان

high copy

35,000
1509iPhone 6 Volume & Mute Button Switch Connector Flex Cable
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

60,000

تومان

Original

60,000
1510iPhone 6 Vibrator
1512iPhone 6 Speaker
1503iPhone 6 Plus Speaker
2469iPhone 6 Plus Mainboard 64GB
2355iPhone 6 Plus Mainboard 16GB
981iPhone 6 Plus Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

430,000

تومان

اورجینال

210,000

تومان

های کپی

210,000
1018iPhone 6 plus Home Button
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

110,000

تومان

Original

70,000

تومان

high copy

70,000
1014iPhone 6 Plus Dock Flex
2229iPhone 6 Plus Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

210,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

210,000
1504iPhone 6 Plus Buzzer
1012iPhone 6 Plus Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

120,000

تومان

اورجینال

120,000
1010iPhone 6 Plus Back and Front Camera
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

260,000

تومان

Original

260,000
2468iPhone 6 Mainboard 64GB
2351iPhone 6 Mainboard 16GB
984iPhone 6 Housing
1017iPhone 6 Home Button
1513iPhone 6 Flat start button with flash
1013iPhone 6 Dock Flex
2228iPhone 6 Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

200,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

200,000
1511iPhone 6 Buzzer
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

65,000

تومان

Original

65,000
1011iPhone 6 Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

115,000

تومان

اورجینال

115,000
1009iPhone 6 Back and Front Camera
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

160,000

تومان

Original

160,000
1515iPhone 5S Speaker
2350iPhone 5S Mainboard 16GB
985iPhone 5S Housing
2231iPhone 5S Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

120,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

120,000
2467iPhone 5s Mainboard 64GB
1516iPhone 5S Buzzer
1019iPhone 5/5S/5C Home Button
1015iPhone 5/5S/5C Dock Flex
988iPhone 5/5S/5C Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

98,000

تومان

اورجینال

98,000
1006iPhone 5/5S/5C Back and Front Camera
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

100,000

تومان

iPhone 5S

80,000

تومان

iPhone 5

80,000

تومان

iPhone 5C

80,000
1517iPhone 5/5S Sim card tray
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

25,000

تومان

Original

25,000
2232iPhone 5 Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

120,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

120,000
1020iPhone 4/4S Home Button
987iPhone 4/4S Battery
986iPhone 4/4S Back Frame
1008iPhone 4/4S Back and Front Camera
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

60,000

تومان

iPhone 4S

70,000

تومان

iPhone 4

60,000
1016iPhone 4/4S Dock Flex
1398iPod Touch 5 Gen Touch
1397iPod Touch 4 Gen Touch
2969SSD Hard Samsung Retina
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

2,300,000

تومان

256 گیگابایت - 2 هفته مهلت تست

3,500,000

تومان

512 گیگابایت - 2 هفته مهلت تست

2,300,000
2798SSD Hard External Crucial 275GB 2.5"
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

560,000

تومان

3 سال گارانتی

560,000
1061SSD Hard 120GB
2799SSD External Crucial 525GB 2.5"
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

840,000

تومان

3 سال گارانتی

840,000
2157Ram 8GB DDR3 2133 MHz Crucial
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

560,000

تومان

1 سال گارانتی

560,000
1737Ram 8GB DDR3 1866 MHz
1060Ram 8GB DDR3 1600 MHz Crucial
2602Ram 8GB DDR3 1066 MHz Crucial
2507Ram 8GB 2400 DDR4
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

550,000

تومان

1 سال گارانتی

550,000
2505Ram 8GB 2133 DDR3
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

560,000

تومان

1 سال گارانتی

560,000
2504Ram 8GB 1600 DDR3
2158Ram 4GB DDR3 2133 MHz Crucial
1059Ram 4GB DDR3 1600 MHz Crucial
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

280,000

تومان

1 سال گارانتی

280,000
1528Ram 4GB DDR3 1066 MHz Crucial
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

360,000

تومان

1 سال گارانتی

360,000
2506Ram 4GB 2133 DDR3
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

390,000

تومان

1 سال گارانتی

390,000
2503Ram 4GB 1600 DDR3
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

290,000

تومان

1 سال گارانتی

290,000
2575Ram 16GB 2133 DDR3
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,020,000

تومان

1 سال گارانتی

1,020,000
1661MagSafe Power Adapter Cable
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

130,000

تومان

Original

130,000
1045MacBook Pro Retina LED Panel
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

980,000

تومان

13 اینچ

980,000

تومان

15 اینچ

980,000
1051MacBook Pro Retina Keyboard
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

280,000

تومان

13 اینچ

260,000

تومان

15 اینچ

260,000
1049MacBook Pro Retina Battery
1044MacBook Pro LED Panel
1052MacBook Pro Keyboard
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

230,000

تومان

13 اینچ

250,000

تومان

15 اینچ

230,000
1565MacBook Pro Internal DVD- RW
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

200,000

تومان

یک سال گارانتی

200,000
1048MacBook Pro Battery
1046MacBook Air LED Panel
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,350,000

تومان

11 اینچ

700,000

تومان

13 اینچ

700,000
1050MacBook Air Keyboard
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

190,000

تومان

11 اینچ

230,000

تومان

13 اینچ

190,000
1047MacBook Air Battery
2379Mac Book Pro Trackpad
2378Mac Book Air Trackpad
1440iMac Retina 5K 27 inch Glass Panel
1062iMac internal DVD-RW
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

200,000

تومان

200,000
1439iMac 27 inch Glass Panel
1441iMac 21.5 inch LED
1442iMac 21.5 inch LCD
1438iMac 21.5 inch Glass Panel
  • کلیه کالاهای موجود در پرشین اپل ( با گارانتی و بدون گارانتی ) دارای 7 روز مهلت تست میباشند و در صورت وجود اشکال برای شما تعویض میشوند
  • در صورتیکه کالای مورد نظر شما در سایت وجود نداشت و یا لیست به روز نبود از طریق پنل درخواست قیمت ، درخواست خود را ثبت فرمائید
  • پرشین اپل در مورد اشتباهات در مشخصات کالاها هیچ مسولیتی نمی پذیرد. برای اطلاعات دقیقتر به سایت سازندگان کالا مراجعه فرمایید
  • قیمت کالا در پرشین اپل به صورت روزانه میباشد. با توجه به نوسان قیمتها در بازار، پرشین اپل هیچ گونه مسولیتی در خصوص افزایش یا کاهش قیمتها ندارد
google-site-verification: googlefa8888edfd75c488.html google-site-verification: google95e829c06cf26aae.html