لیست قیمت، در تاریخ : 1399/09/05 - ساعت : 14:40
لیست قیمت، در تاریخ : 1399/09/05 - ساعت : 14:40لیست قیمت، در تاریخ : 1399/09/05 - ساعت : 14:40

لیست قیمت، در تاریخ : 1399/09/05 - ساعت : 14:40

لیست قیمت

لیست قیمت، جهت مشاهده اطلاعات بیشتر کالا شامل مشخصات، قیمت و راهنمای خرید بر روی نام آن در لیست قیمت کلیک نمائید.
لیست قیمت آیفونلیست قیمت iPhone
کدمدلCapacityCameraDisplaySimCPUiOSمشاهده و خرید کالاقیمت
3600iPhone 12 Pro Pacific Blue 128GB128GBTriple 12MP6.1" Super Retina XDR2 NanoA14 BioniciOS 14مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

51,000,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

51,000,000
3320iPhone 11 Pro Max 64GB Space Gray64GBTriple 12MP6.5" Super Retina XDR2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

42,200,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

42,200,000
3317iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green64GBTriple 12MP6.5" Super Retina XDR2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

40,000,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

40,000,000
3311iPhone 11 Pro Max 512GB Silver512GBTriple 12MP6.5" Super Retina XDR2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

50,000,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

50,000,000
3315iPhone 11 Pro Max 256GB Space Gray256GBTriple 12MP6.5" Super Retina XDR2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

41,450,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

41,450,000
3313iPhone 11 Pro Max 256GB Midnight Green256GBTriple 12MP6.5" Super Retina XDR2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

42,900,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

42,900,000
3297iPhone 11 Pro 64GB Space Gray64GBTriple 12MP5.8" Super Retina XDR1 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

40,400,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

40,400,000
3302iPhone 11 Pro 256GB Space Gray256GBTriple 12MP5.8" Super Retina XDR1 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

44,500,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

44,500,000
3301iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green256GBTriple 12MP5.8" Super Retina XDR1 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

39,500,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

39,500,000
3303iPhone 11 Pro 256GB Gold256GBTriple 12MP5.8" Super Retina XDR1 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

41,500,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

41,500,000
3279iPhone 11 64GB White64GBDual 12MP6.1" Liquid Retina HD2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

31,900,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

31,900,000
3280iPhone 11 64GB Black64GBDual 12MP6.1" Liquid Retina HD2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

31,900,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

31,900,000
3295iPhone 11 256GB Yellow256GBDual 12MP6.1" Liquid Retina HD2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

35,400,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

35,400,000
3293iPhone 11 256GB White256GBDual 12MP6.1" Liquid Retina HD2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

39,400,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

39,400,000
3294iPhone 11 256GB Purple256GBDual 12MP6.1" Liquid Retina HD2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

36,400,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

36,400,000
3292iPhone 11 256GB Green256GBDual 12MP6.1" Liquid Retina HD2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

35,400,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

35,400,000
3291iPhone 11 256GB Black256GBDual 12MP6.1" Liquid Retina HD2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

39,400,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

39,400,000
3288iPhone 11 128GB Yellow128GBDual 12MP6.1" Liquid Retina HD2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

33,400,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

33,400,000
3287iPhone 11 128GB White128GBDual 12MP6.1" Liquid Retina HD2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

31,500,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

31,500,000
3285iPhone 11 128GB Black128GBDual 12MP6.1" Liquid Retina HD2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

31,900,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

31,900,000
3456iPhone SE2 64GB White64GBSingle 12MP4.7" Retina HD2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

15,800,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

15,800,000
2854iPhone SE2 64GB Black64GBSingle 12MP4.7" Retina HD2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

15,600,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

15,600,000
3452iPhone SE2 256GB White256GBSingle 12MP4.7" Retina HD2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

22,500,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

22,500,000
3451iPhone SE2 256GB Black256GBSingle 12MP4.7" Retina HD2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

22,500,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

22,500,000
3457iPhone SE2 128GB White128GBSingle 12MP4.7" Retina HD2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

17,800,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

17,800,000
2857iPhone SE2 128GB Black128GBSingle 12MP4.7" Retina HD2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

17,800,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

17,800,000
3072iPhone Xs Max 256 GB Space Gray256GBDual 12MP/7MP6.5 OLED2 NanoA12 BioniciOS12مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

34,500,000

تومان

18 ماه گارانتی ، تمامی مسئولیت های رجیستری و خدمات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

34,500,000
لیست قیمت آیپدلیست قیمت iPad
کدمدلتوضیحاتمشاهده و خرید کالاقیمت
3422iPad Pro 12.9 inch 512GB Silver 2020مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

43,000,000

تومان

7 روز مهلت تست - پرشین اپل هیچ گونه مسئولیتی ، در ارتباط با رجیستری آیپدهای سیم کارت خور ندارد

43,000,000
3425iPad Pro 12.9 inch 256GB Space Gray 2020مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

37,000,000

تومان

7 روز مهلت تست - پرشین اپل هیچ گونه مسئولیتی ، در ارتباط با رجیستری آیپدهای سیم کارت خور ندارد

37,000,000
3421iPad Pro 12.9 inch 256GB Silver 2020مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

37,500,000

تومان

7 روز مهلت تست - پرشین اپل هیچ گونه مسئولیتی ، در ارتباط با رجیستری آیپدهای سیم کارت خور ندارد

37,500,000
3424iPad Pro 12.9 inch 128GB Space Gray 2020مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

35,500,000

تومان

7 روز مهلت تست - پرشین اپل هیچ گونه مسئولیتی ، در ارتباط با رجیستری آیپدهای سیم کارت خور ندارد

35,500,000
3420iPad Pro 12.9 inch 128GB Silver 2020مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

35,000,000

تومان

7 روز مهلت تست - پرشین اپل هیچ گونه مسئولیتی ، در ارتباط با رجیستری آیپدهای سیم کارت خور ندارد

35,000,000
3418iPad Pro 11 inch 512GB Space Gray 2020مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

40,000,000

تومان

7 روز مهلت تست - پرشین اپل هیچ گونه مسئولیتی ، در ارتباط با رجیستری آیپدهای سیم کارت خور ندارد

40,000,000
3416iPad Pro 11 inch 128GB Space Gray 2020مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

31,000,000

تومان

7 روز مهلت تست - پرشین اپل هیچ گونه مسئولیتی ، در ارتباط با رجیستری آیپدهای سیم کارت خور ندارد

31,000,000
3571iPad 8 WFi 32GB Space Grayمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

11,600,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

11,600,000
3567iPad 8 WFi 32GB Silverمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

11,600,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

11,600,000
3569iPad 8 WFi 32GB Goldمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

11,600,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

11,600,000
3570iPad 8 WFi 128GB Goldمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

13,900,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

13,900,000
3330iPad 7 WiFi/4G 128GB Space Grayمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

16,700,000

تومان

7 روز مهلت تست - پرشین اپل هیچ گونه مسئولیتی ، در ارتباط با رجیستری آیپدهای سیم کارت خور ندارد

16,700,000
3328iPad 7 WiFi/4G 128GB Goldمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

16,700,000

تومان

7 روز مهلت تست - پرشین اپل هیچ گونه مسئولیتی ، در ارتباط با رجیستری آیپدهای سیم کارت خور ندارد

16,700,000
لیست قیمت مکلیست قیمت Mac
کدAppleCPURAMHDDVGADisplayWمشاهده و خرید کالاقیمت
3468MXK32 Space Gray 13 inch 2020Intel Core i5 1.4GHz8GB256 SSDIntel Iris Plus 64513.3" Retina1.4 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

38,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

38,500,000
3403MVVM2 Silver 16 inch 2019Intel Core i9 2.3GHz16GB1TB SSDAMD Radeon Pro 5500M 4GB16" Retina2 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

72,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

72,500,000
3398MVVJ2 Space Gray 16 inch 2019Intel Core i7 2.6GHz16GB512 SSDAMD Radeon Pro 5300M 4GB16" Retina2 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

64,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

64,000,000
3464MacBook Air MWTL2 Gold 2020Intel Core i3 1.1GHz8GB256 SSDIntel Iris Plus13.3" Retina1.29 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

28,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

28,000,000
3466MacBook Air MWTK2 Silver 2020Intel Core i3 1.1GHz8GB256 SSDIntel Iris Plus13.3" Retina1.29 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

27,900,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

27,900,000
3465MacBook Air MWTJ2 Gray 2020Intel Core i3 1.1GHz8GB256 SSDIntel Iris Plus13.3" Retina1.29 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

28,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

28,000,000
3476MacBook Air MVH52 Gold 2020Intel Core i5 1.1GHz8GB512 SSDIntel Iris Plus13.3" Retina1.29 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

38,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

38,800,000
3467MacBook Air MVH22 Gray 2020Intel Core i5 1.1GHz8GB512 SSDIntel Iris Plus13.3" Retina1.29 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

38,900,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

38,900,000
3515MXWV2 Retina 5K 2020Intel Core i7 3.8GHz8GB512 SSDRadeon Pro 5500XT 8GB27" Retina8.92 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

73,400,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

73,400,000
3514MXWU2 Retina 5K 2020Intel Core i5 3.3GHz8GB512 SSDRadeon Pro 5300 4GB27" Retina8.92 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

62,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

62,800,000
3513MXWT2 Retina 5K 2020Intel Core i5 3.1GHz8GB256 SSDRadeon Pro 5300 4GB27" Retina8.92 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

54,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

54,500,000
3579CTO Retina 5K 2020Intel Core i9 3.5GHz8GB1TB SSDRadeon Pro 5700XT 16GB27" Retina8.92 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

128,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

128,500,000
لیست قیمت ساعت اپللیست قیمت Apple Watch
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
3532Apple Watch Series 6 GPS Space Gray Aluminum Case with Black Sport Band 44mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

12,900,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

12,900,000
3593Apple Watch Series 6 GPS Space Gray Aluminum Case with Black Sport Band 40mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

11,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

11,500,000
3583Apple Watch Series 6 GPS Silver Aluminum Case with White Sport Band 40mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

11,400,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

11,400,000
3534Apple Watch Series 6 GPS RED Aluminum Case with RED Sport Band 44mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

12,200,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

12,200,000
3608Apple Watch Series 6 GPS Gold Aluminum Case with Pink Sand Sport Band 40mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

11,400,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

11,400,000
3580Apple Watch Series 6 GPS Blue Aluminum Case with Deep Navy Sport Band 40 mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

11,400,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

11,400,000
3528Apple Watch SE GPS Space Gray Aluminum Case with Black Sport Band 44mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

9,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

9,000,000
3585Apple Watch SE GPS Space Gray Aluminum Case with Black Sport Band 40mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

8,400,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

8,400,000
3588Apple Watch SE GPS Gold Aluminum Case with Pink Sand Sport Band 40mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

8,200,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

8,200,000
3340Apple Watch Series 5 GPS Gold Aluminum Case with Pink Sand Sport Band 44 mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

10,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

10,800,000
3262Apple Watch Series 3 GPS Silver Aluminum Case with White Sport Band 38mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

5,400,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

5,400,000
لیست قیمت لوازم جانبی اپل واچلیست قیمت Apple Watch Accessories
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
2904Apple Watch Band Woven Nylon Berry Stripe
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

69,000

تومان

42 میلی متری

69,000
1069Apple Watch Protector Tempered Glass
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

79,000

تومان

42 میلی متری

79,000

تومان

38 میلی متری

79,000
لیست قیمت لوازم جانبی آیپدلیست قیمت iPad Assessories
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
2723iPad Pro 10.5 inch Tempered Glass Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

59,000

تومان

59,000
579iPad mini Tempered Glass Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

49,000

تومان

iPad mini

49,000
224iPad mini screen protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

20,000

تومان

20,000
لیست قیمت لوازم جانبی آیفونلیست قیمت iPhone Assessories
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
3250iPhone XS/X Case Nillkin Englon Leather Cover case Brown
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

79,000

تومان

79,000
2654iPhone X Case Baseus Hole
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

39,000

تومان

39,000
2075iPhone 8/7 Transparent Case
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

30,000

تومان

30,000
2076iPhone 8/7 Plus Transparent Case
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

30,000

تومان

30,000
2627iPhone 8/7 Plus Case Baseus Mirror
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

29,000

تومان

29,000
2146iPhone 8/7 Crystal Case
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

29,000

تومان

29,000
2624iPhone 8/7 Case Baseus Plaid
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

29,000

تومان

29,000
2626iPhone 8/7 Case Baseus Mirror
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

29,000

تومان

29,000
629iPhone 6 Plus Transparent Case
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

19,000

تومان

19,000
693iPhone 6 Case G-case Noble
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

29,000

تومان

29,000
1089iPhone 6 Transparent Case
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

19,000

تومان

19,000
3256Goospery i Jelly Case for iPhone 4.7 inch - silver
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

25,000

تومان

25,000
3261Goospery i Jelly Case for iPhone 4.7 inch - Red
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

25,000

تومان

25,000
3257Goospery i Jelly Case for iPhone 4.7 inch - Gold
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

25,000

تومان

25,000
3197iPhone XR Tempered Glass Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

60,000

تومان

60,000
3277iPhone X Full Back Cover Tempered Glass Coloring
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

39,000

تومان

39,000
2759iPhone X Full Back Cover Tempered Glass Black
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

39,000

تومان

39,000
1640iPhone 6S/6 Tempered Glass Screen Protector Rose Gold
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

35,000

تومان

طرح دار

35,000
2791iPhone 6s Tempered Glass Full Cover
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

39,000

تومان

39,000
625iPhone 6/6S Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

20,000

تومان

20,000
380iPhone 5 Screen Protector - Porsche / Nike Design
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

15,000

تومان

15,000
3399iPhone 11 Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

60,000

تومان

60,000
3400iPhone 11 Pro Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

60,000

تومان

60,000
3401iPhone 11 Pro Max Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

60,000

تومان

60,000
لیست قیمت لوازم جانبی مکلیست قیمت Mac Assessories
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
3509MacBook Pro Keyboard Protector without touch bar
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

79,000

تومان

79,000
3267Apple Magic Mouse 2 Space Gray
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,100,000

تومان

اورجینال اپل

3,100,000
لیست قیمت لوازم جانبیلیست قیمت Accessories
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
2497Apple Airpods Silicon Cover A100
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

29,000

تومان

29,000
لیست قیمت صدالیست قیمت Sound
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
3395Bluetooth Headset AirPods Pro
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

5,690,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

5,690,000
3226Bluetooth Headset AirPods 2 with Charging Case
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,790,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

3,790,000
لیست قیمت قطعاتلیست قیمت Parts
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
3248iPhone XS Max Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,500,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

1,500,000
3247iPhone XS Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,450,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

1,450,000
3249iPhone XR Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,450,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

1,450,000
2912iPhone X Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

5,600,000

تومان

اورجینال

5,600,000
2230iPhone SE Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

220,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

220,000
2767iPhone 8 Plus Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

2,100,000

تومان

اورجینال

2,100,000
2721iPhone 8 Plus Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

500,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

500,000
2720iPhone 8 Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

400,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

400,000
2153iPhone 7 Plus Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,300,000

تومان

1,300,000
2225iPhone 7 Plus Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

450,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

450,000
2183iPhone 7 Plus Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

350,000

تومان

کپی - 3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

350,000
2224iPhone 7 Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

350,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

350,000
2182iPhone 7 Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

320,000

تومان

کپی - 3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

320,000
2248iPhone 7 Rear Camera
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

500,000

تومان

اورجینال

500,000
1414iPhone 6S Plus Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

800,000

تومان

اورجینال

800,000
2226iPhone 6S Plus Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

350,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

350,000
2181iPhone 6S Plus Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

350,000

تومان

کپی - 3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

350,000
1413iPhone 6S Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

530,000

تومان

اورجینال

300,000

تومان

های کپی

300,000
2227iPhone 6S Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

300,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

300,000
2180iPhone 6S Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

320,000

تومان

کپی - 3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

320,000
1509iPhone 6 Volume & Mute Button Switch Connector Flex Cable
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

120,000

تومان

Original

120,000
3480iPhone 6 Plus Rear Camera
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

450,000

تومان

اورجینال

450,000
1018iPhone 6 plus Home Button
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

95,000

تومان

95,000
2229iPhone 6 Plus Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

300,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

300,000
1012iPhone 6 Plus Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

330,000

تومان

کپی - 3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

330,000
980iPhone 6 Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

460,000

تومان

اورجینال

460,000
2228iPhone 6 Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

250,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

250,000
1011iPhone 6 Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

310,000

تومان

کپی - 3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

310,000
1009iPhone 6 Back and Front Camera
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

160,000

تومان

Original

160,000
982iPhone 5S Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

320,000

تومان

کپی

320,000
2231iPhone 5S Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

220,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

220,000
2352iPhone 5 Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

290,000

تومان

کپی

290,000
2232iPhone 5 Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

220,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

220,000
3463iPhone 11 Pro Max Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,900,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

1,900,000
3462iPhone 11 Pro Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,800,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

1,800,000
3461iPhone 11 Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,500,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

1,500,000
  • کلیه کالاهای موجود در پرشین اپل ( با گارانتی و بدون گارانتی ) دارای 7 روز مهلت تست میباشند و در صورت وجود اشکال برای شما تعویض میشوند
  • در صورتیکه کالای مورد نظر شما در سایت وجود نداشت و یا لیست به روز نبود از طریق پنل درخواست قیمت ، درخواست خود را ثبت فرمائید
  • پرشین اپل در مورد اشتباهات در مشخصات کالاها هیچ مسولیتی نمی پذیرد. برای اطلاعات دقیقتر به سایت سازندگان کالا مراجعه فرمایید
  • قیمت کالا در پرشین اپل به صورت روزانه میباشد. با توجه به نوسان قیمتها در بازار، پرشین اپل هیچ گونه مسولیتی در خصوص افزایش یا کاهش قیمتها ندارد
google-site-verification: googlefa8888edfd75c488.html google-site-verification: google95e829c06cf26aae.html