لیست قیمت، در تاریخ : 1398/04/31 - ساعت : 00:02
لیست قیمت، در تاریخ : 1398/04/31 - ساعت : 00:02لیست قیمت، در تاریخ : 1398/04/31 - ساعت : 00:02

لیست قیمت، در تاریخ : 1398/04/31 - ساعت : 00:02

لیست قیمت

لیست قیمت، جهت مشاهده اطلاعات بیشتر کالا شامل مشخصات، قیمت و راهنمای خرید بر روی نام آن در لیست قیمت کلیک نمائید.
لیست قیمت آیفونلیست قیمت iPhone
کدمدلCapacityCameraDisplaySimCPUiOSمشاهده و خرید کالاقیمت
2846iPhone Xs 64 GB Space Gray64GBDual 12MP/7MP5.8" OLED1 NanoA12 BioniciOS12مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

14,400,000

تومان

با کد رجیستری - ارسال رایگان

15,200,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

14,400,000
2845iPhone Xs 64 GB Silver64GBDual 12MP/7MP5.8" OLED1 NanoA12 BioniciOS12مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

14,400,000

تومان

با کد رجیستری - ارسال رایگان

15,400,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

14,400,000
2847iPhone Xs 64 GB Gold64GBDual 12MP/7MP5.8" OLED1 NanoA12 BioniciOS12مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

14,400,000

تومان

با کد رجیستری - ارسال رایگان

15,200,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

14,400,000
2848iPhone Xs 256 GB Space Gray256GBDual 12MP/7MP5.8" OLED1 NanoA12 BioniciOS12مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

15,800,000

تومان

با کد رجیستری - ارسال رایگان

16,600,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

15,800,000
2849iPhone Xs 256 GB Silver256GBDual 12MP/7MP5.8" OLED1 NanoA12 BioniciOS12مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

15,900,000

تومان

با کد رجیستری - ارسال رایگان

16,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

15,900,000
2850iPhone Xs 256 GB Gold256GBDual 12MP/7MP5.8" OLED1 NanoA12 BioniciOS12مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

15,800,000

تومان

با کد رجیستری - ارسال رایگان

16,600,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

15,800,000
3085iPhone XR 128GB Yellow128GB12MP/7MP6.1" LED2 NanoA12 BioniciOS12مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

12,600,000

تومان

با کد رجیستری - ارسال رایگان

12,600,000
3083iPhone XR 128GB White128GB12MP/7MP6.1" LED2 NanoA12 BioniciOS12مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

12,000,000

تومان

با کد رجیستری - ارسال رایگان

12,000,000
3084iPhone XR 128GB Red128GB12MP/7MP6.1" LED2 NanoA12 BioniciOS12مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

12,500,000

تومان

با کد رجیستری - ارسال رایگان

12,500,000
3086iPhone XR 128GB Coral128GB12MP/7MP6.1" LED2 NanoA12 BioniciOS12مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

12,500,000

تومان

با کد رجیستری - ارسال رایگان

12,500,000
3087iPhone XR 128GB Blue128GB12MP/7MP6.1" LED2 NanoA12 BioniciOS12مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

12,500,000

تومان

با کد رجیستری - ارسال رایگان

12,500,000
3082iPhone XR 128GB Black128GB12MP/7MP6.1" LED2 NanoA12 BioniciOS12مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

12,200,000

تومان

با کد رجیستری - ارسال رایگان

12,200,000
3096iPhone Xs Max 64 GB Space Gray64GBDual 12MP/7MP6.5 OLED2 NanoA12 BioniciOS12مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

15,600,000

تومان

با کد رجیستری - ارسال رایگان

16,400,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

15,600,000
3095iPhone Xs Max 64 GB Silver64GBDual 12MP/7MP6.5 OLED2 NanoA12 BioniciOS12مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

15,700,000

تومان

با کد رجیستری - ارسال رایگان

16,600,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

15,700,000
3094iPhone Xs Max 64 GB Gold64GBDual 12MP/7MP6.5 OLED2 NanoA12 BioniciOS12مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

15,600,000

تومان

با کد رجیستری - ارسال رایگان

16,400,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

15,600,000
3075iPhone Xs Max 512 GB Space Gray512GBDual 12MP/7MP6.5 OLED2 NanoA12 BioniciOS12مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

22,700,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

22,700,000
3073iPhone Xs Max 512 GB Gold512GBDual 12MP/7MP6.5 OLED2 NanoA12 BioniciOS12مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

22,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

22,500,000
3072iPhone Xs Max 256 GB Space Gray256GBDual 12MP/7MP6.5 OLED2 NanoA12 BioniciOS12مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

17,300,000

تومان

با کد رجیستری - ارسال رایگان

18,100,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

17,300,000
3070iPhone Xs Max 256 GB Silver256GBDual 12MP/7MP6.5 OLED2 NanoA12 BioniciOS12مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

17,300,000

تومان

با کد رجیستری - ارسال رایگان

18,200,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

17,300,000
3071iPhone Xs Max 256 GB Gold256GBDual 12MP/7MP6.5 OLED2 NanoA12 BioniciOS12مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

17,400,000

تومان

با کد رجیستری - ارسال رایگان

18,300,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

17,400,000
2508iPhone X 64 GB Space Gray64GBDual 12MP/7MP5.8" OLED1 NanoA11 BioniciOS11مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

12,800,000

تومان

با کد رجیستری - ارسال رایگان

13,200,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

12,800,000
2510iPhone X 64 GB Silver64GBDual 12MP/7MP5.8" OLED1 NanoA11 BioniciOS11مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

12,500,000

تومان

با کد رجیستری - ارسال رایگان

13,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

12,500,000
2509iPhone X 256 GB Space Gray256GBDual 12MP/7MP5.8" OLED1 NanoA11 BioniciOS11مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

14,000,000

تومان

با کد رجیستری - ارسال رایگان

14,900,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

14,000,000
2511iPhone X 256 GB Silver256GBDual 12MP/7MP5.8" OLED1 NanoA11 BioniciOS11مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

15,100,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

15,100,000
2954iPhone 8 64 GB Red64GB12MP/7MP4.7" LED1 NanoA11 BioniciOS11مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

10,400,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

10,400,000
2512iPhone 8 64GB Space Gray64GB12MP/7MP4.7" LED1 NanoA11 BioniciOS11مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

10,300,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

10,300,000
2514iPhone 8 64GB Silver64GB12MP/7MP4.7" LED1 NanoA11 BioniciOS11مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

10,800,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

10,800,000
2516iPhone 8 64GB Gold64GB12MP/7MP4.7" LED1 NanoA11 BioniciOS11مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

10,800,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

10,800,000
2520iPhone 8 Plus 64 GB Space Gray64GBDual 12MP/7MP5.5" LED1 NanoA11 BioniciOS11مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

12,100,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

12,100,000
2522iPhone 8 Plus 64 GB Gold64GBDual 12MP/7MP5.5" LED1 NanoA11 BioniciOS11مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

12,100,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

12,100,000
2521iPhone 8 Plus 256 GB Space Gray256GBDual 12MP/7MP5.5" LED1 NanoA11 BioniciOS11مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

14,400,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

14,400,000
2523iPhone 8 Plus 256 GB Gold256GBDual 12MP/7MP5.5" LED1 NanoA11 BioniciOS11مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

14,400,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - ارسال رایگان

14,400,000
لیست قیمت آیپدلیست قیمت iPad
کدمدلتوضیحاتمشاهده و خرید کالاقیمت
3151iPad Pro 11 inch 64GB Silver 2018مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

10,600,000

تومان

7 روز مهلت تست - گارانتی بین الملل - ارسال رایگان

10,600,000
3152iPad Pro 11 inch 256GB Silver 2018مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

12,400,000

تومان

7 روز مهلت تست - گارانتی بین الملل - ارسال رایگان

12,400,000
3202iPad Air 3 WiFi 256GB Space Grayمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

8,900,000

تومان

7 روز مهلت تست - گارانتی بین الملل - ارسال رایگان، نصب برنامه اورجینال رایگان

8,900,000
3216iPad mini 5 WiFi 64GB Goldمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

6,200,000

تومان

7 روز مهلت تست - گارانتی بین الملل - ارسال رایگان

6,200,000
3167iPad Pro 12.9 inch 64GB Silver 2018مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

14,400,000

تومان

7 روز مهلت تست - پرشین اپل هیچ گونه مسئولیتی ، در ارتباط با رجیستری آیپدهای سیم کارت خور ندارد

14,400,000
3165iPad Pro 12.9 inch 512GB Space Gray 2018مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

17,000,000

تومان

7 روز مهلت تست - پرشین اپل هیچ گونه مسئولیتی ، در ارتباط با رجیستری آیپدهای سیم کارت خور ندارد

17,000,000
3169iPad Pro 12.9 inch 512GB Silver 2018مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

17,000,000

تومان

7 روز مهلت تست - پرشین اپل هیچ گونه مسئولیتی ، در ارتباط با رجیستری آیپدهای سیم کارت خور ندارد

17,000,000
3170iPad Pro 12.9 inch 1TB Silver 2018مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

19,500,000

تومان

7 روز مهلت تست - پرشین اپل هیچ گونه مسئولیتی ، در ارتباط با رجیستری آیپدهای سیم کارت خور ندارد

19,500,000
3159iPad Pro 11 inch 64GB Space Gray 2018مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

11,500,000

تومان

7 روز مهلت تست - پرشین اپل هیچ گونه مسئولیتی ، در ارتباط با رجیستری آیپدهای سیم کارت خور ندارد

11,500,000
3157iPad Pro 11 inch 64GB Silver 2018مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

11,500,000

تومان

7 روز مهلت تست - پرشین اپل هیچ گونه مسئولیتی ، در ارتباط با رجیستری آیپدهای سیم کارت خور ندارد

11,500,000
3161iPad Pro 11 inch 512GB Space Gray 2018مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

15,900,000

تومان

7 روز مهلت تست - پرشین اپل هیچ گونه مسئولیتی ، در ارتباط با رجیستری آیپدهای سیم کارت خور ندارد

15,900,000
3155iPad Pro 11 inch 512GB Silver 2018مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

15,900,000

تومان

7 روز مهلت تست - پرشین اپل هیچ گونه مسئولیتی ، در ارتباط با رجیستری آیپدهای سیم کارت خور ندارد

15,900,000
3160iPad Pro 11 inch 256GB Space Gray 2018مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

14,100,000

تومان

7 روز مهلت تست - پرشین اپل هیچ گونه مسئولیتی ، در ارتباط با رجیستری آیپدهای سیم کارت خور ندارد

14,100,000
3162iPad Pro 11 inch 1TB Space Gray 2018مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

18,000,000

تومان

7 روز مهلت تست - پرشین اپل هیچ گونه مسئولیتی ، در ارتباط با رجیستری آیپدهای سیم کارت خور ندارد

18,000,000
لیست قیمت مکلیست قیمت Mac
کدAppleCPURAMHDDVGADisplayWمشاهده و خرید کالاقیمت
3253MV962 Space Gray 13 inch 2019Core i5, 2.4 GHz8GB256 SSDIris Plus Graphics 65513" True Tone1.37 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

21,600,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

21,600,000
3255MV902 Space Gray 15 inch 2019Core i7 2.6GHz16GB256 SSDRadeon Pro 555X,4GB15.4" Retina1.83 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

27,700,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

27,700,000
3063MR9Q2 Space Gray 13 inch 2018Core i5, 2.3 GHz8GB256 SSDIris Plus Graphics 65513" True Tone1.37 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

19,850,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

19,850,000
3060MR942 Space Gray 15 inch 2018Core i7, 2.6 GHz,6 Core16GB512 SSDRadeon Pro 560X,4GB15" True Tone1.83 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

29,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

29,000,000
3061MR932 Space Gray 15 inch 2018Core i7, 2.2 GHz,6 Core16GB256 SSDRadeon Pro 555X,4GB15" True Tone1.83 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

26,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

26,000,000
3187MacBook Air Space Gray MRE92 2018Core i5, 1,6 GHz8GB256 SSDIntel UHD Graphics 61713" Retina1.25 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

17,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

17,000,000
3186MacBook Air Gold MREF2 2018Core i5, 1,6 GHz8GB256 SSDIntel UHD Graphics 61713" Retina1.25 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

16,950,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

16,950,000
3231MRQY2 Retina 5K display , 2019Core i5, 3.0 GHz,6 Core8GB1TB FDRadeon Pro 570X,4GB27" Retina9.42 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

24,900,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

24,900,000
2390iMac MMQA2-2017Core i5, 2.3 GHz8GB1TBIntel Iris 64021.5"5.68مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

15,450,000

تومان

15,450,000
2710iMac Pro MQ2Y2Xeon , 3.2 GHz 8-core32 GB1TB SSDRadeon Pro Vega 56, 8GB27" Retina9.7 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

67,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

67,000,000
3199Mac mini MRTT2 2018Core i5, 3.0 GHz 6-Core8GB256 SSDIntel UHD Graphics 6301.3 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

14,900,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

14,900,000
لیست قیمت ساعت اپللیست قیمت Apple Watch
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
3191Apple Watch Series 4 Cellular Stainless Steel Case with Milanese Loop 44mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

12,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

12,500,000
3189Apple Watch Series 4 Cellular Space Black Stainless Steel Case with Space Black Milanese Loop 44mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

12,700,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

12,700,000
3108Apple Watch Series 4 GPS Space Gray Aluminum Case with Black Sport Loop 44mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

5,250,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

5,250,000
3106Apple Watch Series 4 GPS Space Gray Aluminum Case with Black Sport Band 44mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

5,200,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

5,200,000
3105Apple Watch Series 4 GPS Space Gray Aluminum Case with Black Sport Band 40mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

4,950,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

4,950,000
3104Apple Watch Series 4 GPS Silver Aluminum Case with White Sport Band 44mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

5,200,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

5,200,000
3103Apple Watch Series 4 GPS Silver Aluminum Case with White Sport Band 40mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

4,950,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

4,950,000
3101Apple Watch Series 4 GPS Silver Aluminum Case with Seashell Sport Loop 40mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

4,950,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

4,950,000
3100Apple Watch Series 4 GPS Gold Aluminum Case with Pink Sand Sport Loop 40mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

5,050,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

5,050,000
3098Apple Watch Series 4 GPS Gold Aluminum Case with Pink Sand Sport Band 44mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

5,250,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

5,250,000
3097Apple Watch Series 4 GPS Gold Aluminum Case with Pink Sand Sport Band 40 mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

5,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

5,000,000
3133Apple Watch Series 4 Nike+ GPS Space Gray Aluminum Case with Black Nike Sport Loop 40mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

5,250,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

5,250,000
3129Apple Watch Series 4 Nike+ GPS Silver Aluminum Case with Summit White Nike Sport Loop 40mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

5,250,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

5,250,000
3122Apple Watch Series 4 Nike+ GPS Silver Aluminum Case with Pure Platinum/Black Nike Sport Band 44mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

5,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

5,500,000
2538Apple Watch Series 3 GPS Space Gray Aluminum Case with Black Sport Band 42mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,650,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

3,650,000
2539Apple Watch Series 3 GPS Space Gray Aluminum Case with Black Sport Band 38mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,250,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

3,250,000
3262Apple Watch Series 3 GPS Silver Aluminum Case with White Sport Band 38mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,250,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

3,250,000
لیست قیمت لوازم جانبی اپل واچلیست قیمت Apple Watch Accessories
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
2903Apple Watch Band Woven Nylon Tahoe Blue Stripe
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

69,000

تومان

42 میلی متری

69,000
2904Apple Watch Band Woven Nylon Berry Stripe
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

69,000

تومان

42 میلی متری

69,000
1069Apple Watch Protector Tempered Glass
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

35,000

تومان

42 میلی متری

35,000

تومان

38 میلی متری

35,000
لیست قیمت لوازم جانبی آیپدلیست قیمت iPad Assessories
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
1638iPad Pro 9.7 inch Tempered Glass Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

49,000

تومان

49,000
1566iPad Pro 12.9 inch Tempered Glass Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

69,000

تومان

69,000
2723iPad Pro 10.5 inch Tempered Glass Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

59,000

تومان

59,000
579iPad mini Tempered Glass Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

49,000

تومان

iPad mini

49,000
224iPad mini screen protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

20,000

تومان

20,000
689iPad Air 2 Tempered Glass Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

55,000

تومان

55,000
137ipad Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

35,000

تومان

35,000
3173Smart Keyboard Folio for iPad Pro 12.9 inch (3rd Generation)
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,050,000

تومان

اورجینال اپل

3,050,000
3172Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11 inch
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

2,650,000

تومان

اورجینال اپل

2,650,000
1561Smart Cover for iPad Pro 12.9 inch - Apple Original
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

400,000

تومان

اورجینال اپل

400,000
534ipad Air Smart Case - USAMS
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

59,000

تومان

59,000
773iPad Air 2 Smart Case Belk
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

70,000

تومان

70,000
لیست قیمت لوازم جانبی آیفونلیست قیمت iPhone Assessories
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
3250iPhone XS/X Case Nillkin Englon Leather Cover case Brown
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

79,000

تومان

79,000
2654iPhone X Case Baseus Hole
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

39,000

تومان

39,000
2622iPhone X Basues Transparent Case
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

39,000

تومان

39,000
2075iPhone 8/7 Transparent Case
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

30,000

تومان

30,000
2076iPhone 8/7 Plus Transparent Case
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

30,000

تومان

30,000
2627iPhone 8/7 Plus Case Baseus Mirror
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

29,000

تومان

29,000
2146iPhone 8/7 Crystal Case
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

29,000

تومان

29,000
2624iPhone 8/7 Case Baseus Plaid
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

29,000

تومان

29,000
2626iPhone 8/7 Case Baseus Mirror
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

29,000

تومان

29,000
629iPhone 6 Plus Transparent Case
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

19,000

تومان

19,000
693iPhone 6 Case G-case Noble
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

29,000

تومان

29,000
1089iPhone 6 Transparent Case
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

19,000

تومان

19,000
408iPhone 5C Case
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

10,000

تومان

95,000

تومان

اورجینال اپل

10,000
3256Goospery i Jelly Case for iPhone 4.7 inch - silver
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

25,000

تومان

25,000
3261Goospery i Jelly Case for iPhone 4.7 inch - Red
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

25,000

تومان

25,000
3259Goospery i Jelly Case for iPhone 4.7 inch - Orange
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

25,000

تومان

25,000
3258Goospery i Jelly Case for iPhone 4.7 inch - Green
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

25,000

تومان

25,000
3257Goospery i Jelly Case for iPhone 4.7 inch - Gold
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

25,000

تومان

25,000
3197iPhone XR Tempered Glass Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

69,000

تومان

69,000
2621iPhone X Full Cover Tempered Glass
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

65,000

تومان

65,000
2759iPhone X Full Back Cover Tempered Glass
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

45,000

تومان

45,000
2572iPhone 8 Plus Full Cover Tempered Glass
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

49,000

تومان

49,000
1640iPhone 6S/6 Tempered Glass Screen Protector Rose Gold
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

35,000

تومان

طرح دار

35,000
1639iPhone 6S/6 Tempered Glass Screen Protector Gold
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

35,000

تومان

35,000
2791iPhone 6s Tempered Glass Full Cover
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

39,000

تومان

39,000
625iPhone 6/6S Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

20,000

تومان

20,000
380iPhone 5 Screen Protector - Porsche / Nike Design
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

15,000

تومان

15,000
لیست قیمت لوازم جانبی مکلیست قیمت Mac Assessories
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
2612Apple TV 4K 32 GB
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

2,650,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

2,650,000
362Keyboard Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

25,000

تومان

13 و 15 اینچ

25,000
1306Apple Magic Mouse 2
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,100,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - ارسال رایگان

1,100,000
لیست قیمت کابل ، تبدیل ، شارژرلیست قیمت Power & Cables
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
1143USB-C to VGA Multiport Adapter - Apple Original
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,030,000

تومان

اورجینال اپل

1,030,000
1144USB-C to USB Adapter - Apple Original
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

450,000

تومان

اورجینال اپل

450,000
1142USB-C Digital AV Multiport Adapter- Apple Original
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,100,000

تومان

اورجینال اپل

1,100,000
2567USB 3.0 to USB-C Adapter WavLink WL-CAU3C3A1
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

65,000

تومان

65,000
378Thunderbolt to LAN Adapter- Apple Original
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

530,000

تومان

اورجینال اپل

530,000
503Thunderbolt to FireWire Adapter - Apple Original
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

500,000

تومان

اورجینال اپل

500,000
204Lightning to USB Cable - Apple Original
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

280,000

تومان

1 متری - اورجینال اپل

280,000
لیست قیمت دست دوملیست قیمت Used
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
3200Used iPhone 7 Black 128GB
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

5,600,000

تومان

5,600,000
3239Used iMac 27 inch Retina 5K MNE92 B/A
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

23,000,000

تومان

23,000,000
لیست قیمت نرم افزار و خدماتلیست قیمت Software
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
1826macOS Sierra USB Bootable
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

99,000

تومان

99,000
2382Install Windows on mac
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

110,000

تومان

Win 10

110,000

تومان

Win 8

110,000

تومان

Win 7

110,000
لیست قیمت لوازم جانبیلیست قیمت Accessories
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
3174Selfie Ring Light RK-12
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

85,000

تومان

85,000
2497Apple Airpods Silicon Cover A100
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

29,000

تومان

29,000
2578Apple Airpods Silicon Case A200
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

39,000

تومان

39,000
لیست قیمت صدالیست قیمت Sound
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
3225Bluetooth Headset AirPods 2 with Wireless Charging Case
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

2,400,000

تومان

7 روز مهلت تست ، ارسال رایگان

2,400,000
3226Bluetooth Headset AirPods 2 with Charging Case
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

2,020,000

تومان

7 روز مهلت تست ، ارسال رایگان

2,020,000
لیست قیمت قطعاتلیست قیمت Parts
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
1034iPad 3 Touch
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

280,000

تومان

280,000
3248iPhone XS Max Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,300,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

1,300,000
3247iPhone XS Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,000,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

1,000,000
3249iPhone XR Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,200,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

1,200,000
2912iPhone X Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

4,700,000

تومان

اورجینال

4,700,000
2998iPhone X Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,000,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

1,000,000
2230iPhone SE Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

180,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

180,000
982iPhone Lcd 5S
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

320,000

تومان

کپی

320,000
2352iPhone Lcd 5
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

290,000

تومان

کپی

290,000
980iPhone Lcd 6
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

600,000

تومان

اورجینال

380,000

تومان

کپی

380,000
2767iPhone 8 Plus Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

2,100,000

تومان

اورجینال

2,100,000
2721iPhone 8 Plus Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

400,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

400,000
2766iPhone 8 Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

900,000

تومان

اورجینال

400,000

تومان

های کپی

400,000
2720iPhone 8 Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

350,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

350,000
2358iPhone 7 Sim Card Tray
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

65,000

تومان

65,000
2153iPhone 7 Plus Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,300,000

تومان

1,300,000
2225iPhone 7 Plus Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

320,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

320,000
2183iPhone 7 Plus Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

210,000

تومان

کپی - 3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

210,000
2249iPhone 7 Plus Back Camera
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

2,150,000

تومان

اورجینال

2,150,000
2224iPhone 7 Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

280,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

280,000
2182iPhone 7 Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

200,000

تومان

کپی - 3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

200,000
2248iPhone 7 Back Camera
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

400,000

تومان

اورجینال

400,000
1414iPhone 6S Plus Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

570,000

تومان

اورجینال

320,000

تومان

های کپی

320,000
2226iPhone 6S Plus Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

250,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

250,000
2181iPhone 6S Plus Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

210,000

تومان

کپی - 3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

210,000
1413iPhone 6S Lcd
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

530,000

تومان

اورجینال

300,000

تومان

های کپی

300,000
2227iPhone 6S Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

220,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

220,000
2180iPhone 6S Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

180,000

تومان

کپی - 3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

180,000
1509iPhone 6 Volume & Mute Button Switch Connector Flex Cable
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

120,000

تومان

Original

120,000
1018iPhone 6 plus Home Button
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

95,000

تومان

95,000
2229iPhone 6 Plus Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

220,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

220,000
1012iPhone 6 Plus Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

210,000

تومان

کپی - 3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

210,000
2228iPhone 6 Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

200,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

200,000
1511iPhone 6 Buzzer
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

65,000

تومان

Original

65,000
1011iPhone 6 Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

180,000

تومان

کپی - 3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

180,000
1009iPhone 6 Back and Front Camera
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

160,000

تومان

Original

160,000
2231iPhone 5S Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

180,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

180,000
1006iPhone 5/5S/5C Back and Front Camera
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

100,000

تومان

iPhone 5S

80,000

تومان

iPhone 5

80,000

تومان

iPhone 5C

80,000
988iPhone 5/5S Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

160,000

تومان

کپی - 3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

160,000
2232iPhone 5 Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

180,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

180,000
2157Ram 8GB DDR3 2133 MHz Crucial
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

560,000

تومان

1 سال گارانتی

560,000
2507Ram 8GB 2400 DDR4
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,000,000

تومان

1 سال گارانتی

1,000,000
2505Ram 8GB 2133 DDR3
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

960,000

تومان

1 سال گارانتی

960,000
1059Ram 4GB DDR3 1600 MHz Crucial
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

390,000

تومان

1 سال گارانتی

390,000
2506Ram 4GB 2133 DDR3
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

390,000

تومان

1 سال گارانتی

390,000
2575Ram 16GB 2133 DDR3
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

2,750,000

تومان

1 سال گارانتی

2,750,000
1050MacBook Air Keyboard
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

450,000

تومان

13 اینچ

450,000
1062iMac internal DVD-RW
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

400,000

تومان

6 ماه گارانتی

400,000
لیست قیمت کنسول بازیلیست قیمت Game Console
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
2633Xbox One S Wireless Controller White
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

680,000

تومان

680,000
2634Xbox One S Wireless Controller Black
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

660,000

تومان

660,000
2631PlayStation 4 Dualshock
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

690,000

تومان

690,000
3236Logitech G29
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,180,000

تومان

3,180,000
2611Nintendo Switch Neon Blue and Neon Red Joy-Con
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

4,090,000

تومان

18 ماه گارانتی آروند

4,090,000
2610Nintendo Switch Gray Joy-Con
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

4,090,000

تومان

18 ماه گارانتی آروند

4,090,000
2592PlayStation Pro 1TB Region 2 CUH-7216B
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

4,950,000

تومان

18 ماه گارانتی آروند

4,950,000
3233PlayStation 4 Slim 500 GB Region 3 CUH-2218A
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,790,000

تومان

18 ماه گارانتی آروند

3,790,000
2590PlayStation 4 Slim 500 GB Region 2 CUH-2216A
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,850,000

تومان

18 ماه گارانتی آروند

3,850,000
2787Xbox One X 1TB Black
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

4,880,000

تومان

18 ماه گارانتی آروند

4,880,000
2596Xbox One S 1TB
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

2,990,000

تومان

18 ماه گارانتی آروند

2,990,000
  • کلیه کالاهای موجود در پرشین اپل ( با گارانتی و بدون گارانتی ) دارای 7 روز مهلت تست میباشند و در صورت وجود اشکال برای شما تعویض میشوند
  • در صورتیکه کالای مورد نظر شما در سایت وجود نداشت و یا لیست به روز نبود از طریق پنل درخواست قیمت ، درخواست خود را ثبت فرمائید
  • پرشین اپل در مورد اشتباهات در مشخصات کالاها هیچ مسولیتی نمی پذیرد. برای اطلاعات دقیقتر به سایت سازندگان کالا مراجعه فرمایید
  • قیمت کالا در پرشین اپل به صورت روزانه میباشد. با توجه به نوسان قیمتها در بازار، پرشین اپل هیچ گونه مسولیتی در خصوص افزایش یا کاهش قیمتها ندارد
google-site-verification: googlefa8888edfd75c488.html google-site-verification: google95e829c06cf26aae.html