چهارشنبه , 8 آذر 1402
نمایش محصولات با اطلاعات کاملنمایش محصولات به صورت شبکه اینمایش محصولات به صورت خلاصهنمایش محصولات به صورت لیست قیمت
کالاهای موجود
کلیه کالاها
عبارت M2 در بین کالاهای گروه مک مک بوک ایر Mac MacBook Air جستجو شده و کالاهای زیر به نمایش در آمده است. در صورتیکه کالاهای نمایش داده شده مورد نظر شما نمیباشد لطفا عبارت دقیقتری جستجو نمائید.
MacBook Air 15 inch M2 CTO 16-512 Space Gray 2023، مک بوک ایر 15 اینچ M2 کاستمایز 16-512 خاکستری 2023

MacBook Air 15 inch M2 CTO 16-512 Space Gray 2023

مک بوک ایر 15 اینچ M2 کاستمایز 16-512 خاکستری 2023

Apple MacBook Air 15 inch M2 CTO 16-512 Space Gray 2023 / CPU Apple M2 8 Core / RAM 16GB / HDD 512GB SSD / VGA 10-core GPU / Display 15.3" Retina / W 1.51 kg

97,300,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - نات اکتیو - LL/A

97,300,000 تومان گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - نات اکتیو - LL/A
Rank : 5

به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01

MacBook Air 15 inch M2 MQKT3 Silver 2023، مک بوک ایر 15 اینچ M2 مدل MQKT3 نقره ای 2023

MacBook Air 15 inch M2 MQKT3 Silver 2023

مک بوک ایر 15 اینچ M2 مدل MQKT3 نقره ای 2023

Apple MacBook Air 15 inch M2 MQKT3 Silver 2023 / CPU Apple M2 8 Core / RAM 8GB / HDD 512GB SSD / VGA 10-core GPU / Display 15.3" Retina / W 1.51 kg

69,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

69,000,000 تومان گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست
Rank : 5

به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01

MacBook Air 15 inch M2 MQKR3 Silver 2023، مک بوک ایر 15 اینچ M2 مدل MQKR3 نقره ای 2023

MacBook Air 15 inch M2 MQKR3 Silver 2023

مک بوک ایر 15 اینچ M2 مدل MQKR3 نقره ای 2023

Apple MacBook Air 15 inch M2 MQKR3 Silver 2023 / CPU Apple M2 8 Core / RAM 8GB / HDD 256GB SSD / VGA 10-core GPU / Display 15.3" Retina / W 1.51 kg

59,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

59,000,000 تومان گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست
Rank : 5

به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01

MacBook Air 15 inch M2 MQKQ3 Space Gray 2023، مک بوک ایر 15 اینچ M2 مدل MQKQ3 خاکستری 2023

MacBook Air 15 inch M2 MQKQ3 Space Gray 2023

مک بوک ایر 15 اینچ M2 مدل MQKQ3 خاکستری 2023

Apple MacBook Air15 inch M2 MQKQ3 Space Gray 2023 / CPU Apple M2 8 Core / RAM 8GB / HDD 512GB SSD / VGA 10-core GPU / Display 15.3" Retina / W 1.51 kg

69,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

69,000,000 تومان گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست
Rank : 5

به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01

MacBook Air 15 inch M2 MQKX3 Midnight 2023، مک بوک ایر 15 اینچ M2 مدل MQKX3 میدنایت 2023

MacBook Air 15 inch M2 MQKX3 Midnight 2023

مک بوک ایر 15 اینچ M2 مدل MQKX3 میدنایت 2023

Apple MacBook Air15 inch M2 MQKX3 Midnight 2023 / CPU Apple M2 8 Core / RAM 8GB / HDD 512GB SSD / VGA 10-core GPU / Display 15.3" Retina / W 1.51 kg

69,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

69,000,000 تومان گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست
Rank : 5

به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01

MacBook Air 15 inch M2 MQKU3 Starlight 2023، مک بوک ایر 15 اینچ M2 مدل MQKU3 استارلایت 2023

MacBook Air 15 inch M2 MQKU3 Starlight 2023

مک بوک ایر 15 اینچ M2 مدل MQKU3 استارلایت 2023

Apple MacBook Air 15 inch M2 MQKU3 Starlight 2023 / CPU Apple M2 8 Core / RAM 8GB / HDD 256GB SSD / VGA 10-core GPU / Display 15.3" Retina / W 1.51 kg

59,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

59,000,000 تومان گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست
Rank : 5

به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01

MacBook Air 15 inch M2 MQKP3 Space Gray 2023، مک بوک ایر 15 اینچ M2 مدل MQKP3 خاکستری 2023

MacBook Air 15 inch M2 MQKP3 Space Gray 2023

مک بوک ایر 15 اینچ M2 مدل MQKP3 خاکستری 2023

Apple MacBook Air15 inch M2 MQKP3 Space Gray 2023 / CPU Apple M2 8 Core / RAM 8GB / HDD 256GB SSD / VGA 10-core GPU / Display 15.3" Retina / W 1.51 kg

59,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

59,000,000 تومان گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست
Rank : 5

به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01

MacBook Air 15 inch M2 MQKW3 Midnight 2023، مک بوک ایر 15 اینچ M2 مدل MQKW3 میدنایت 2023

MacBook Air 15 inch M2 MQKW3 Midnight 2023

مک بوک ایر 15 اینچ M2 مدل MQKW3 میدنایت 2023

Apple MacBookAir15 inch M2 MQKW3 Midnight 2023 / CPU Apple M2 8 Core / RAM 8GB / HDD 256GB SSD / VGA 10-core GPU / Display 15.3" Retina / W 1.51 kg

59,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

59,000,000 تومان گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست
Rank : 5

به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01

MacBook Air M2 MLXY3 Silver 2022، مک بوک ایر M2 مدل MLXY3 نقره ای 2022

MacBook Air M2 MLXY3 Silver 2022

مک بوک ایر M2 مدل MLXY3 نقره ای 2022

Apple MacBookAir M2 MLXY3 Silver 2022 / CPU Apple M2 8 Core / RAM 8GB / HDD 256GB SSD / VGA 8-core GPU / Display 13.6" retina / W 1.24 kg

53,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

53,500,000 تومان گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست
Rank : 5

به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01

MacBook Air M2 MLY33 Midnight 2022، مک بوک ایر M2 مدل MLY33 میدنایت 2022

MacBook Air M2 MLY33 Midnight 2022

مک بوک ایر M2 مدل MLY33 میدنایت 2022

Apple MacBookAir M2 MLY33 Midnight 2022 / CPU Apple M2 8 Core / RAM 8GB / HDD 256GB SSD / VGA 8-core GPU / Display 13.6" retina / W 1.24 kg

53,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

53,500,000 تومان گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست
Rank : 5

به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01

MacBook Air M2 MLXW3 Space Gray 2022، مک بوک ایر M2 مدل MLXW3 خاکستری 2022

MacBook Air M2 MLXW3 Space Gray 2022

مک بوک ایر M2 مدل MLXW3 خاکستری 2022

Apple MacBookAir M2 MLXW3 Space Gray 2022 / CPU Apple M2 8 Core / RAM 8GB / HDD 256GB SSD / VGA 8-core GPU / Display 13.6" retina / W 1.24 kg

53,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

53,500,000 تومان گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست
Rank : 5

به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01

MacBook Air M2 MLY13 Starlight 2022، مک بوک ایر M2 مدل MLY13 استارلایت 2022

MacBook Air M2 MLY13 Starlight 2022

مک بوک ایر M2 مدل MLY13 استارلایت 2022

Apple MacBookAir M2 MLY13 Starlight 2022 / CPU Apple M2 8 Core / RAM 8GB / HDD 256GB SSD / VGA 8-core GPU / Display 13.6" retina / W 1.24 kg

53,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

53,500,000 تومان گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست
Rank : 5

به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01

MacBook Air M2 MLY43 Midnight 2022، مک بوک ایر M2 مدل MLY43 میدنایت 2022

MacBook Air M2 MLY43 Midnight 2022

مک بوک ایر M2 مدل MLY43 میدنایت 2022

Apple MacBookAir M2 MLY43 Midnight 2022 / CPU Apple M2 8 Core / RAM 8GB / HDD 512GB SSD / VGA 10-core GPU / Display 13.6" retina / W 1.24 kg

66,900,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

66,900,000 تومان گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست
Rank : 5

به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01

MacBook Air M2 MLXX3 Space Gray 2022، مک بوک ایر M2 مدل MLXX3 خاکستری 2022

MacBook Air M2 MLXX3 Space Gray 2022

مک بوک ایر M2 مدل MLXX3 خاکستری 2022

Apple MacBookAir M2 MLXX3 Space Gray 2022 / CPU Apple M2 8 Core / RAM 8GB / HDD 512GB SSD / VGA 10-core GPU / Display 13.6" retina / W 1.24 kg

66,900,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

66,900,000 تومان گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست
Rank : 5

به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01به روز رسانی : 1402/09/07 - 16:01

MacBook Air 15 inch M2 CTO 16-1TB Space Gary 2023، مک بوک ایر 15 اینچ M2 کاستمایز 16-1TB خاکستری 2023

MacBook Air 15 inch M2 CTO 16-1TB Space Gary 2023

مک بوک ایر 15 اینچ M2 کاستمایز 16-1TB خاکستری 2023

Apple MacBook Air 15 inch M2 CTO 16-1TB Space Gray 2023 / CPU Apple M2 8 Core / RAM 16GB / HDD 1TB SSD / VGA 10-core GPU / Display 15.3" Retina / W 1.51 kg

Rank : 5

به روز رسانی : 1402/09/05 - 13:05به روز رسانی : 1402/09/05 - 13:05

MacBook Air 15 inch M2 CTO 16-1TB Midnight 2023، مک بوک ایر 15 اینچ M2 کاستمایز 16-1TB میدنایت 2023

MacBook Air 15 inch M2 CTO 16-1TB Midnight 2023

مک بوک ایر 15 اینچ M2 کاستمایز 16-1TB میدنایت 2023

Apple MacBook Air 15 inch M2 CTO 16-1TB Midnight 2023 / CPU Apple M2 8 Core / RAM 16GB / HDD 1TB SSD / VGA 10-core GPU / Display 15.3" Retina / W 1.51 kg

Rank : 5

به روز رسانی : 1402/09/02 - 13:20به روز رسانی : 1402/09/02 - 13:20

MacBook Air 15 inch M2 CTO 16-512 Midnight 2023، مک بوک ایر 15 اینچ M2 کاستمایز 16-512 میدنایت 2023

MacBook Air 15 inch M2 CTO 16-512 Midnight 2023

مک بوک ایر 15 اینچ M2 کاستمایز 16-512 میدنایت 2023

Apple MacBook Air 15 inch M2 CTO 16-512 Midnight 2023 / CPU Apple M2 8 Core / RAM 16GB / HDD 512GB SSD / VGA 10-core GPU / Display 15.3" Retina / W 1.51 kg

Rank : 5

به روز رسانی : 1402/09/06 - 13:25به روز رسانی : 1402/09/06 - 13:25

MacBook Air 15 inch M2 MQKV3 Starlight 2023، مک بوک ایر 15 اینچ M2 مدل MQKV3 استارلایت 2023

MacBook Air 15 inch M2 MQKV3 Starlight 2023

مک بوک ایر 15 اینچ M2 مدل MQKV3 استارلایت 2023

Apple MacBook Air 15 inch M2 MQKV3 Starlight 2023 / CPU Apple M2 8 Core / RAM 8GB / HDD 512GB SSD / VGA 10-core GPU / Display 15.3" Retina / W 1.51 kg

Rank : 5

به روز رسانی : 1402/09/05 - 16:42به روز رسانی : 1402/09/05 - 16:42

MacBook Air M2 CTO Space Gray 16-512 2022، مک بوک ایر M2 کاستمایز 16-512 خاکستری 2022

MacBook Air M2 CTO Space Gray 16-512 2022

مک بوک ایر M2 کاستمایز 16-512 خاکستری 2022

Apple MacBookAir M2 M2 CTO Space Gray 16-512 2022 / CPU Apple M2 8 Core / RAM 16GB / HDD 512GB SSD / VGA 10-core GPU / Display 13.6" retina / W 1.24 kg

Rank : 5

به روز رسانی : 1402/09/02 - 13:20به روز رسانی : 1402/09/02 - 13:20

MacBook Air M2 CTO Midnight 16-1TB 2022، مک بوک ایر M2 کاستمایز 16-1TB میدنایت 2022

MacBook Air M2 CTO Midnight 16-1TB 2022

مک بوک ایر M2 کاستمایز 16-1TB میدنایت 2022

Apple MacBookAir M2 CTO Midnight 16-1TB 2022 / CPU Apple M2 8 Core / RAM 16GB / HDD 1TB SSD / VGA 10-core GPU / Display 13.6" retina / W 1.24 kg

Rank : 5

به روز رسانی : 1402/09/02 - 13:20به روز رسانی : 1402/09/02 - 13:20

لطفا قبل از خرید به تاریخ به روز رسانی کالا دقت فرمائید و در صورتیکه قیمتها به روز نبود از طریق 'پنل درخواست قیمت' از آخرین قیمت ها اطلاع حاصل نمائید.
صفحه 1 از 2
جستجوی M2 در گروه مک مک بوک ایر Mac MacBook Air ، پرشین اپل ، Persian Apple ، در این فروشگاه اینترنتی همواره سعی شده بهترین و جدیدترین کالاها از بهترین و معتبرترین برندهای دنیا به صورت روزانه انتخاب و در اختیار کاربران قرار گیرد.

فروشگاه اینترنتی پرشین اپل یکی از بهترین و به روز ترین فروشگاههای اینترنتی محصولات اپل در ایران میباشد که امکان انتخاب و خرید و فروش آنلاین انواع آیفون ،آیپد ، مکبوک ، مکبوک پرو ، مکبوک ایر ، آیمک ، مک استودیو ، مک پرو ، مک مینی ، اپل واچ ، ایرپاد، اپل تیوی ، لوازم جانبی اپل را با بهترین قیمت برای شما فراهم می آورد.
پرشین اپل به شما کمک میکند تا کالای مورد نظر خود را در یک بازه قیمتی به شکل صحیح انتخاب نموده و یک خرید آنلاین مطمئن را تجربه نمائید. این مجموعه در کمک به خریداران و مشتریان خود جهت یک انتخاب و خرید مناسب با بهترین قیمت در ایران پیشگام بوده است.
جهت سهولت در خرید کالا در این سیستم فروشگاه اینترنتی انواع قیمت به همراه انواع گارانتی و همچنین انواع رنگ بندی کالاها نمایش داده شده است و خریدار میتواند با مطالعه دقیق اطلاعات ، نظرات و مشخصات کالاها اقدام به انتخاب و خرید نماید.
ارائه خدمات نرم افزاری از جمله نصب برنامه ، نصب سیستم عامل ، ساخت اپل آیدی، گیفت کارت اپل و تعمیرات تخصصی محصولات اپل از دیگر خدمات این مجموعه می باشد .
همچنین شما می توانید محصولات کارکرده اپل را با اطمینان در پرشین اپل خرید و فروش نمایید .

آدرس : تهران ، خیابان ولیعصر ، بالاتر از چهار راه ولیعصر ، خیابان بزرگمهر ، مجتمع اداری و تجاری بزرگمهر ، طبقه چهارم ، واحد 404
facebooktwitterlinkedinInstagramTelegramRSS
  • در صورتیکه کالای مورد نظر شما در سایت وجود نداشت و یا شما درخواست قیمت همکاری دارید، از طریق پنل درخواست قیمت، درخواست خود را ثبت فرمائید
  • کلیه کالاهای موجود در پرشین اپل ( با گارانتی و بدون گارانتی ) دارای 7 روز مهلت تست میباشند و در صورت وجود اشکال برای شما تعویض میشوند
  • در صورت تمایل به مراجعه حضوری جهت خرید کالا حتما ابتدا سفارش خود را ثبت و سپس در خصوص زمان تحویل با واحد فروش هماهنگ فرمائید
  • پرشین اپل ، فروشگاه اینترنتی محصولات اپل در ایران
google-site-verification: googlefa8888edfd75c488.html google-site-verification: google95e829c06cf26aae.html
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
کد امنیتی :
 
انصراف